Vyhláška děkana č. 7/2016

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

V souladu s čl. 3, odst. 7, Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2016/2017 schválenými Akademickým senátem FHS UK dne 17. 9. 2015 stanovuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na 7 bodů.


Bodová hranice v prezenčním a kombinovaném studiu je stejná.


V Praze dne 6. června 2016Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám