Vyhláška děkana č. 4/2015

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Pro akademický rok 2015/2016 tímto vyhlašuji na FHS UK následující programy Celoživotního vzdělávání:

U3V


Humanitní studia (kód 0040)


CŽV1


Základy humanitní vzdělanosti („První šance“) (kód 1123)


CŽV4


Posilování jazykových a odborných kompetencí (POJOK) (kód 0027)


CŽV6


Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (kód 0149)


CŽV7


Supervizor v sociálních službách (kód 0150)


CŽV11


Využití kreativních technik v supervizní praxi v organizacích (kód 1122)


CŽV12


Kurz pro neúspěšné studenty FHS UK (kód 1209)


CŽV13


Preparatory study for the program Liberal Arts and Humanities (kód 1969)


CŽV15


Life-long education for students of the Liberal Arts and Humanities (kód 2092)


CŽV16


Preparatory course for Applicants of the Liberal Arts and Humanities (kód 2206)Podrobné informace o jednotlivých programech naleznete v elektronické podobě ve Studijním informačním systému UK, na webových stránkách fakulty www.fhs.cuni.cz, případně kontaktujte studijní oddělení FHS UK.


V Praze dne 24. listopadu 2015Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám