Vyhláška děkana č. 8/2016

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2016/2017

Pro akademický rok 2016/2017 vyhlašuji na FHS UK následující programy Celoživotního vzdělávání:


U3V

Humanitní studia (kód 0040)


CŽV1


Základy humanitní vzdělanosti („První šance“) (kód 1123)


CŽV4


Posilování jazykových a odborných kompetencí (POJOK) (kód 0027)


CŽV6


Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (kód 0149)


CŽV7


Supervizor v sociálních službách (kód 0150)


CŽV11


Využití kreativních technik v supervizní praxi v organizacích (kód 1122)


CŽV12


Kurz pro neúspěšné studenty FHS UK (kód 1209)


CŽV13


Preparatory study for the program Liberal Arts and Humanities (kód 1969)


CŽV15


Life-long education for students of the Liberal Arts and Humanities (kód 2092)


CŽV16


Preparatory course for Applicants of the Liberal Arts and Humanities (kód 2206)


CŽV20


Problematika přípravy na studium humanitních vědPodrobné informace o jednotlivých programech naleznete v elektronické podobě ve Studijním informačním systému UK, na webových stránkách fakulty www.fhs.cuni.cz, případně kontaktujte studijní oddělení FHS UK.


V Praze dne 13. června 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám