Vyhláška děkana č. 2/2007

Harmonogram akademického roku 2007/2008

Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2007 - 11. 1. 2008 (21. 12. 2007 – 2. 1. 2008 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS: 14. 1. - 15. 2. 2008

Výuka v letním semestru:  18. 2.  - 16. 5. 2008                                          

Zkouškové období v LS: 19. 5. – 19.9. 2008. V době letních prázdnin je zkouškové období přerušeno.

Den otevřených dveří je středa 16. 1. 2008

Rektorský den je středa 14. 5. 2008


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru: 1. 9. - 15. 10. 2008

v letním semestru: 1. 2. - 15. 3. 2008


Zápis kurzů studijním oddělením:

v zimním semestru: 16. 10. – 31. 10. 2007

v letním semestru: 16. 3. – 31. 3. 2008


Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce, referátů DK/IB a přihlášky k souborným zkouškám magisterského studia:

16. 11. 2007 (státní závěrečná zkouška mezi 14. 1. - 25. 1. 2008)

15. 2.  2008 (státní závěrečná zkouška mezi 10. 3. – 20.3. 2008)

16. 5. 2008 (státní závěrečná zkouška mezi 9. 6. - 27. 6. 2008)

27. 6. 2008 (státní závěrečná zkouška mezi 1. 9.– 19. 9. 2008)

19. 9. 2008 (státní závěrečná zkouška mezi 13. 10. -  31. 10. 2008)


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2008/09:

talentové (písemné) pro bakalářské studium  31. 5. a 7. 6. 2008

magisterské obory: 9. - 20. 6. 2008

doktorské studium: 23. - 27.6. 2008

V Praze dne 29.6.2007


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám