Mezinárodní konference „Hume´s Science of Human Nature“ 31 8. - 3.9. 2016

Od 31. 8. do 3. 9. 2016 se konala mezinárodní konference Hume´s Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation, kterou poprvé ve spolupráci pořádaly FHS UK, FFUK a FLÚ AV ČR v Akademickém konferenčním centru. Téma, které rozsahem pokrývá prakticky celý Humův projekt „vědy o lidské přirozenosti“ (epistemologie, etika, politická filosofie a historie), vyvolalo velký zájem jak u zahraničních, tak u českých badatelů. Na konferenci zaznělo celkem 12 příspěvků. Přednášeli zde například profesor Eric Schliesser z Amsterodamu, Tamás Demeter z Budapeště či Christopher J. Berry z Glasgow. Na konferenci se příspěvky prezentovala i celá obec humovských badatelů z Čech, Hynek Janoušek a Zuzana Parusniková z FLÚ AV ČR, James Hill z FFUK, Josef Moural z UJEP, Filip Tvrdý a Adéla Rádková z Olomouce, a také Tomáš Kunca z FHS, který konferenci inicioval a byl jejím hlavním pořadatelem.  


S potěšením jsme mezi sebe přivítali jako diskutujícího hosta Dr. Otakara Fojta, vědeckého atašé British Embassy in Prague.  


Konference byla podpořena z grantu PRVOUK P8. Poděkování patří všem účastníkům a organizátorům, bez jejichž účasti, respektive pomoci, by konference nebyla vůbec možná. Na závěr konference byli organizátoři vyzváni, aby připravili kandidaturu Prahy na pořádání International Hume Society Conference, které se každý rok zúčastní na 90 badatelů z celého světa.Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám