Studium humanitní vzdělanosti

Studium humanitní vzdělanosti (prezenční a kombinovaná forma)

Studium humanitní vzdělanosti (SHV) na FHS UK zprostředkuje poznání základů filosofie, historie a společenských věd a posiluje jazykové kompetence. Vedle toho umožňuje věnovat se teorii umění i vlastní tvůrčí činnosti či rozvíjení některých praktických dovedností. 


Průchod studiem

Správný průchod studiem a jeho úspěšné zakončení podmiňuje průběžné zohledňování dvou doplňujících se úloh. Na jedné straně je třeba zapisovat si povinně volitelné kurzy (a docházet na ně) s ohledem na nutnost splnit všechny studijní povinnosti (a seznamovat se tak se všemi páteřními disciplínami SHV), na druhé straně je však rovněž nezbytné zvolit si jednu z těchto disciplín (popř. některou z doplňujících) jako svou hlavní. Tuto volbu by měli studující provést nejlépe již koncem druhého semestru, a to s ohledem na blížící se zkoušku Ověření jazykové kompetence (OJAK). Její součástí je totiž rozsáhlý překlad odborného textu (viz údaje Komunikativního modulu), který by již měl být orientován k finalizaci studia bakalářskou prací. Ke konkrétnějšímu vymezení tématu bakalářské práce by měli studující dospět v průběhu třetího a čtvrtého semestru a v této době by již rovněž měli komunikovat s vyučujícími, kteří budou vedoucími jejich bakalářských prací.


Výhody studia

Studium humanitní vzdělanosti sice neposkytuje v jednotlivých disciplínách znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studiích, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích a vazbách a zprostředkuje jim tak teoretický nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat. Studující si pak mohou své vědomosti a dovednosti rozšířit v navazujících magisterských studiích (na naší fakultě či jinde) a zároveň podržet onen zdravý odstup od vlastní odbornosti.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro studium FHS UK: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Garant studijního programu: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.


Web: http://bakalar.fhs.cuni.cz/

Ptejte se nás na Facebooku.

Kontakty na Sekretariát bakalářského studia


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v distanční formě


Text akreditace


Studijní plány

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v kombinované formě

Studijní plán pro studenty zapsané od ak. roku 2018/2019 dále: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané od ak. roce 2018/2019 dále: v kombinované forměPoslední změna: 1. září 2023 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám