Opatření děkana FHS UK č. 1/2017

Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na čl. 22 odst. 2 opatření rektora Univerzity Karlovy č. 27/2016, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy (dále jen „OR 27/2016“), a upravuje odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tzv. II. kategorie, tedy zakázek, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí v případě veřejných zakázek na dodávky a služby od 100 000,01 Kč do 400 000,- Kč a v případě veřejných zakázek na stavební práce od 200 000,01 Kč do 2 000 000,- Kč (dále jen „veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie“).


Čl. 2 Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. Kategorie

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie se řídí podle čl. 23 OR 27/2016.


Čl. 3 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2017.


V Praze dne 2. 1. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám