Opatření děkana FHS UK č. 2/2017

Název:

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK

K provedení:

-

Účinnost:

3. ledna 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 11/2017 s účinností od 1. ledna 2018]


Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK

Čl. 1 Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

V souladu s opatřením děkana FHS UK č. 13/2016 část II čl. 2 odst. 7 stanovuji, že v kalendářním roce 2017 se příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


nevyplácí,


neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na Fakultě humanitních studií UK lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II čl. 1 a 7 opatření děkana č. 13/2016.


Čl. 2 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

V souladu s opatřením děkana FHS UK č. 13/2016 část II čl. 2 odst. 7 stanovuji, že se v kalendářním roce 2017 příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


nevyplácí,


neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na Fakultě humanitních studií UK lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II čl. 1 a 7 opatření děkana č. 13/2016.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 3. 1. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám