Opatření proděkana č. 1/2017

Zavedení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

1. V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 2.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.


2. V souladu s částí II. čl. 18. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v řízení ke jmenování profesorem ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem ve výši 5.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.


3. Informace o možných způsobech uhrazení příslušného poplatku jsou pro uchazeče v habilitačním řízení a uchazeče v řízení ke jmenování profesorem přístupné na webové stránce oddělení pro vědu a výzkum FHS UK.


4. Toto opatření je platné pro všechna habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená na FHS UK od 2. 1. 2017.


V Praze dne 2. 1. 2017


doc. Marek Skovajsa, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám