Vyhláška děkana č. 2/2017

Vyhlášení programu Celoživotního vzdělávání

Pro akademický rok 2016/2017 vyhlašuji program CŽV21 Letní škola: Problematika přípravy na studium humanitních věd – 2017.


Program celoživotního vzdělávání je určen učitelům základů společenských věd (ZSV), filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnáziích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout učitelům gymnázií a středních škol náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskuzi ohledně přípravy a připravenosti studentů na humanitně zaměřené vysokoškolské studium.


Osou programu jsou přednášky a praktické semináře.

Termín konání: čtvrtek 24. 8. až neděle 27. 8. 2017 (školení proběhne v pátek a v sobotu, celkem 4 bloky po 4 vyučovacích hodinách)

Místo konání: Evropské školicí centrum Litomyšl

Cena: 3 500 Kč (ubytování a strava v ceně), přihlášky lze podávat na: alzbeta.novakova@fhs.cuni.cz do konce července 2017, raději však do konce června.


Účastníci kurzu obdrží v tištěné i elektronické podobě textové podklady a o absolvování kurzu získají certifikát.


Podrobné informace o programu jsou zveřejněné v elektronické podobě ve Studijním informačním systému UK a na webových stránkách fakulty www.fhs.cuni.cz.V Praze dne 22. 5. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám