Vyhláška děkana č. 3/2017

Vyhlášení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů

V souladu s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2017/2018 schválenými Akademickým senátem FHS UK dne 22. 9. 2016 stanovuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů takto:


 • Studium humanitní vzdělanosti – 6

 • Liberal Arts and Humanities – 15

 • Genderová studia – 4

 • Orální historie – soudobé dějiny – 2

 • Studia občanského sektoru – 6

 • Sociální a kulturní ekologie – 7

 • Historická sociologie – 4

 • Elektronická kultura a sémiotika – 1

 • Obecná antropologie – integrální studium člověka – 1

 • Německá a francouzská filosofie – 5

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – 9


Bodová hranice v prezenčním a kombinovaném studiu je stejná.


V Praze dne 29. 5. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám