Vyhláška děkana FHS UK č. 4/2017

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV31 Otevřená studia

1. Pro akademický rok 2017/2018 vyhlašuji zájmový program CŽV31 Otevřená studia.

Program nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK.


2. Účastníci programu získají přístup do Studijního informačního systému SIS a přístup k široké nabídce kurzů, studijních podkladů a k možnosti skládat atestace (v případě poptávky převyšující kapacitu kurzu mají přednost při zápisu studenti řádného studia).


3. Kurzy absolvované s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“ je později možné dle platných studijních předpisů uznat za splněné v řádném studiu.


4. Účast v programu je podmíněna přijetím na základě jednostránkového motivačního listu a případně následného pohovoru.Podrobné informace o programu jsou zveřejněné na webových stránkách fakulty: http://fhs.cuni.cz/FHS-1713.html


V Praze dne 28. 8. 2017Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám