Poplatky za studium

Poplatek za delší studium

Studium na veřejné vysoké škole je dle zákona o vysokých školách bezplatné. Existuje však několik situací, kdy vám může být vyměřen poplatek za studium:


  • První je, pokud překročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, což jsou u bakalářského studia 4 roky a u navazujícího magisterského studia 3 roky. Je to za předpokladu, že studujete bez přerušení a nemáte za sebou předchozí neúspěšné studium, které vám bezplatnou dobu studia zkracuje.

  • Dalším případem je právě situace, kdy nějaké jiné studium zanecháte, nebo je vám ukončeno pro nesplnění studijních povinností. V takovém případě se vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia právě o dobu předchozího studia. Týká se to i případu, kdy jste byli studentem na naší fakultě a do studia jste se zapsali znovu. Čím delší toto neúspěšné studium je, o to více se vám bezplatná doba studia zkrátí, roli přitom hraje každý den.

  • Jakmile však absolvujete studium stejného typu po neúspěšném studiu, potom se doba neúspěšného studia již dále nezapočítává.

Vyměření poplatku


  • Poplatek za delší studium vyměřuje centrálně rektorát UK, nikoli fakulta a finance z něj plynoucí dostává k dispozici fakulta do stipendijního fondu pro své studenty. To, že se vás poplatek týká, poznáte zpravidla až ve chvíli, kdy vám přijde emailem zpráva o vyměření poplatku. Lépe je však jeho vyměření předcházet, tzn. především si hlídat standardní bezplatnou dobu studia. Poplatky se vyměřují přesně podle počtu odstudovaných dní. Pro bližší informace kontaktujte Oddělení poplatků spojených se studiem.

  • Blíží-li se vám vznik poplatku a chcete-li studium přerušit, je třeba žádost podat s dostatečným předstihem. Je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy je vám poplatek vyměřen, nelze se mu již vyhnout např. přerušením, nebo zanecháním studia, anebo tím, že si rozhodnutí nevyzvednete.

Prominutí a snížení poplatku

  • Pokud vám byl již poplatek vyměřen, můžete se do 30 dnů od doručení rozhodnutí proti jeho vyměření odvolat a požádat o snížení nebo prominutí poplatku. Formulář se podává přímo na rektorát UK, nikoli na fakultu.

  • Snížení poplatku může být vyhověno z důvodů uvedených v tabulce.

  • Pokud absolvujete studium do 30 dní od data vyměření poplatku (pozor, nikoliv ode dne doručení), podejte ve stanovené lhůtě odvolání vůči poplatku. Bude vám v plné výši prominut.

Uhrazení poplatku a splátkový kalendář

  • Uhrazení poplatku: důvod vzniku poplatku, jeho výše a platební údaje jsou uvedeny v rozhodnutí, které obdržíte do vlastních rukou. Poplatek je potřeba uhradit ke dni splatnosti, což je 90 dní od pravomocnosti rozhodnutí. Rozhodnutí je pak pravomocné 30 dní od doručení.

  • Pokud pro vás není z finančních důvodů možné poplatek uhradit naráz, je možné si na studijním oddělení požádat o splátkový kalendář a rozložit si jej do několika částí tak, abyste je byli schopni zaplatit. Je vhodné se ozvat ještě před uplynutím termínu splatnosti.


Poslední změna: 27. leden 2020 15:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


POZOR: V současné době probíhá stěhování fakulty do nové budovy.

Od září nás najdete na adrese:

Pátkova 2137/5, Praha 8-Libeň, 182 00.


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám