Poplatky za studium

Poplatek za delší studium

Studium na veřejné vysoké škole je dle zákona o vysokých školách bezplatné. Existuje však několik situací, kdy Vám může být vyměřen poplatek za studium:


 • První je, pokud překročíte standardní dobu studia o více než jeden rok. U bakalářského studia je tak bezplatná doba studia 4 roky, u navazujícího magisterského studia 3 roky.

 • Další je situace, pokud jste v minulosti jiné studium zanechal/a, nebo Vám bylo ukončeno pro nesplnění studijních povinností. V takovém případě se Vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia právě o dobu předchozího studia. Poplatky se vyměřují přesně podle počtu odstudovaných dní.

 • Jakmile však absolvujete studium stejného typu (Bc., Mgr.) po neúspěšném studiu, potom se doba neúspěšného studia již dále nezapočítává.

Narušené studium (1. 3. – 31 .8. 2020)

 • Období od záčátku března do konce srpna 2020 se označuje jako tzv. narušené studium a nezapočítává se do celkové doby studia. Těm studentům, kteří v té době nepřekročili standardní dobu studia, se posunula první poplatková povinnost o dobu narušeného studia, tj. o 6 měsíců. Více informací naleznete na stránkách rektorátu UK.

Vyměření poplatku

 • Poplatek za delší studium vyměřuje rektorát UK, nikoli fakulta. To, že se Vás poplatek týká, poznáte zpravidla až ve chvíli, kdy Vám přijde e-mailem zpráva o vyměření poplatku. Lépe je však jeho vyměření předcházet, tzn. především si hlídat standardní bezplatnou dobu studia.

 • Informace o tom, za jak dlouho Vám bude vyměřen poplatek, najdete po přihlášení do SIS - Osobní údaje - Informace o studiích a stážích. Vpravo v kolonce Nezpoplatněná doba studia najdete číslo, které znamená počet dní. Pokud je v mínusu, jedná se o počet dní studia, které Vám ještě zbývají do vyměření poplatku. Pokud je v plusu, tak už se nacházíte právě tolik dní ve zpoplatněném studiu.

Prominutí a snížení poplatku

 • Pokud Vám byl již poplatek vyměřen, můžete se do 30 dnů od doručení rozhodnutí proti jeho vyměření odvolat a požádat o snížení nebo prominutí poplatku. Formulář se podává přímo na rektorát UK, nikoli na fakultu. Odvolání je vždy potřeba doložit potřebným potvrzením.

 • Přehled důvodů pro snížení / prominutí poplatku naleznete zde (je převzat ze stránek rektorátu UK).

 • Pokud absolvujete studium do 30 dní od vzniku poplatku (pozor, nikoliv ode dne doručení), podejte ve stanovené lhůtě odvolání vůči poplatku. Bude Vám v plné výši prominut.

Uhrazení poplatku a splátkový kalendář

 • Uhrazení poplatku: důvod vzniku poplatku, jeho výše a platební údaje jsou uvedeny v rozhodnutí, které obdržíte do vlastních rukou. Poplatek je potřeba uhradit ke dni splatnosti, což je 90 dní od pravomocnosti rozhodnutí. Rozhodnutí je pak pravomocné 30 dní od doručení.

 • Pokud pro Vás není z finančních důvodů možné poplatek uhradit naráz, je možné si na studijním oddělení podat žádost o splátkový kalendář a rozložit si jej do několika částí tak, abyste jej byli schopni zaplatit. Ozvěte se prosím před uplynutím termínu splatnosti.

 • Informaci o tom, že jste poplatek uhradil/a, naleznete po přihlášení v SIS pod ikonkou Poplatky a žádosti. U zbývá doplatit bude uvedeno 0 Kč.


Poslední změna: 16. duben 2024 16:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám