Poplatky za studium

Poplatek za delší studium

Studium na veřejné vysoké škole je dle zákona o vysokých školách bezplatné. Existuje však několik situací, kdy vám může být vyměřen poplatek za studium:


 • První je, pokud překročíte standardní dobu studia o více než jeden rok. U bakalářského studia je tak bezplatná doba studia 4 roky, u navazujícího magisterského studia 3 roky.

 • Další je situace, pokud jste v minulosti jiné studium zanechal/a, nebo vám bylo ukončeno pro nesplnění studijních povinností. V takovém případě se vám zkracuje bezplatná doba aktuálního studia právě o dobu předchozího studia.

 • Poplatky se vyměřují přesně podle počtu odstudovaných dní. Týká se to i případu, kdy jste byli studentem na naší fakultě a do studia jste se zapsali znovu. Čím delší toto neúspěšné studium je, o to více se vám bezplatná doba studia zkrátí.

 • Jakmile však absolvujete studium stejného typu (Bc., Mgr.) po neúspěšném studiu, potom se doba neúspěšného studia již dále nezapočítává.

Narušené studium (1.3.2020-31.8.2020)

 • Období od záčátku března do konce srpna 2020 se označuje jako tzv. narušené studium a nezapočítává se do celkové doby studia. Těm studentům, kteří v té době nepřekročili standardní dobu studia, se posunula první poplatková povinnost o dobu narušeného studia, tj. o 6 měsíců. Více informací naleznete na stránkách rektorátu UK.

Vyměření poplatku

 • Poplatek za delší studium vyměřuje rektorát UK, nikoli fakulta. To, že se vás poplatek týká, poznáte zpravidla až ve chvíli, kdy vám přijde emailem zpráva o vyměření poplatku. Lépe je však jeho vyměření předcházet, tzn. především si hlídat standardní bezplatnou dobu studia.

 • Informace o tom, za jak dlouho vám bude vyměřen poplatek, najdete po přihlášení do SIS - Osobní údaje - Informace o studiích a stážích. Vpravo v kolonce Nezpoplatněná doba studia pak najdete číslo, které znamená počet dní. Pokud je v mínusu, jedná se o počet dní studia, které vám ještě zbývají do vyměření poplatku. Pokud je v plusu, tak už se nacházíte právě tolik dní ve zpoplatněném studiu.

 • Blíží-li se vám vznik poplatku a chcete-li studium přerušit, je třeba žádost podat s dostatečným předstihem. Je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy je vám poplatek vyměřen, nelze se mu již vyhnout např. přerušením, nebo zanecháním studia, anebo tím, že si rozhodnutí nevyzvednete.

Prominutí a snížení poplatku

 • Pokud vám byl již poplatek vyměřen, můžete se do 30 dnů od doručení rozhodnutí proti jeho vyměření odvolat a požádat o snížení nebo prominutí poplatku. Formulář se podává přímo na rektorát UK, nikoli na fakultu. Odvolání je vždy potřeba doložit potřebným potvrzením.

 • Přehled důvodů pro snížení / prominutí poplatku naleznete zde (je převzat ze stránek rektorátu UK).

 • Pokud absolvujete studium do 30 dní od vzniku poplatku (pozor, nikoliv ode dne doručení), podejte ve stanovené lhůtě odvolání vůči poplatku. Bude vám v plné výši prominut.

Uhrazení poplatku a splátkový kalendář

 • Uhrazení poplatku: důvod vzniku poplatku, jeho výše a platební údaje jsou uvedeny v rozhodnutí, které obdržíte do vlastních rukou. Poplatek je potřeba uhradit ke dni splatnosti, což je 90 dní od pravomocnosti rozhodnutí. Rozhodnutí je pak pravomocné 30 dní od doručení.

 • Pokud pro vás není z finančních důvodů možné poplatek uhradit naráz, je možné si na studijním oddělení požádat o splátkový kalendář a rozložit si jej do několika částí tak, abyste je byli schopni zaplatit. Je vhodné se ozvat ještě před uplynutím termínu splatnosti.


Poslední změna: 26. říjen 2022 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám