Studentský průkaz

Studentský průkaz je podmínkou pro fungování studenta na fakultě. Průkaz obdržíte na počkání v jednom z výdejních center UK poté, co se zapíšete do studia (stačí prokázat svou totožnost).


Můžete si vybrat, zda si zařídíte klasický průkaz studenta UK, nebo průkaz s licencí ISIC. Jaký je rozdíl mezi těmito typy průkazů?


  • Průkaz studenta UK se vydává každému studentovi zdarma (pouze při ztrátě či poškození platíte 100,- Kč za nový). Průkaz studenta vám při studiu stačí – na jeho základě dostanete slevu na obědy v menze apod., slouží k vaší identifikaci během studia a spolu s ním obdržíte i přístup do SIS. Je platný tak dlouho, dokud jste aktivním studentem.

  • Průkaz studenta UK s licencí ISIC se vydává za 230,- Kč a platnost této licence musí být každý rok znovu prodloužena zaplacením tohoto poplatku. Má všechny funkce stejné jako obyčejný průkaz studenta, akorát s tím rozdílem, že je platný mezinárodně a že máte slevy u vybraných subjektů, s nimiž společnost ISIC spolupracuje. Pokud víte, že služeb těchto subjektů často využíváte a že se vám vrátí částka, kterou každý rok do obnovy licence investujete, pak má smysl si jej zařídit. V případě, že platnost zakoupené licence ISIC vyprší, není nutné si ji obnovovat, karta bude nadále fungovat jako standardní průkaz studenta UK.

  • MHD v Praze: k získání slevy na jízdném pro studenty 18–26 let je nutné prokázat se potvrzením o studiu (na formuláři školy nebo formuláři DPP), žákovským průkazem (potvrzeným dopravcem a školou) nebo ISIC průkazem studenta (ověřuje se elektronicky z databáze průkazů, jedná se o školy, které spolupracují s GTS ALIVE s.r.o.), nebo průkazem studenta vybraných vysokých škol - ČVUT, UK, AMU, ČZU a VŠCHT. Tyto doklady jsou v systému PID akceptovány pouze po dobu trvání aktuálního školního/akademického roku (v období od 09/20xx až 10/20xx+1). Zdroj: https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho#1-3


Poslední změna: 10. květen 2022 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám