Tělesná výchova a sportovní kurzy

  • Registrace sportovních kurzů probíhá standardně křížovým zápisem prostřednictvím SIS, jedná se tak o volitelné předměty. Období registrace je vždy uvedeno na stránkách katedry tělesné výchovy Filosofické fakulty.

  • V případě, že je kapacita nějakého předmětu plná a vy byste na něj chtěli chodit, oslovte ideálně přímo na první hodině vyučujícího daného předmětu, aby vás zapsal nad limit, ve většině případů to nebývá problém.

  • Student má nárok zapsat si jeden kurz TV za semestr. Pokud si chce student zapsat více než jeden kurz TV za semestr, je nutné, aby uhradil poplatek za zprostředkování kurzu. S dotazy ohledně poplatků je možné se obrátit na tajemnici Katedry tělesné výchovy FF UK Mgr. Věru Hrazdírovou (vera.hrazdirova@ff.cuni.cz).

  • Dotazy na zápis kurzů tělesné výchovy můžete zasílat na Sekretariát programu SHV (sbs@fhs.cuni.cz).


Poslední změna: 11. říjen 2022 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám