Tělesná výchova a sportovní kurzy

  • Registrace sportovních kurzů probíhá standardně křížovým zápisem prostřednictvím SIS, jedná se tak o volitelné předměty. Období registrace je vždy uvedeno na stránkách katedry tělesné výchovy Filosofické fakulty.

  • V případě, že je kapacita nějakého předmětu plná a vy byste na něj chtěli chodit, oslovte ideálně přímo na první hodině vyučujícího daného předmětu, aby vás zapsal nad limit, ve většině případů to nebývá problém.

  • Student má nárok zapsat si jeden kurz TV za semestr. Pokud si chce student zapsat více než jeden kurz TV za semestr, je nutné, aby uhradil poplatek za zprostředkování kurzu. S dotazy ohledně poplatků je možné se obrátit na tajemnici Katedry tělesné výchovy FF UK Mgr. Věru Hrazdírovou (vera.hrazdirova@ff.cuni.cz).

  • Kontaktní osoba za naší fakultu pro dotazy ohledně tělesné výchovy je ze Sekretariátu programu SHV.


Poslední změna: 14. červenec 2020 16:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám