Stáže a praxe na Katedře řízení a supervize FHS

Stáže a praxe na Katedře řízení a supervize FHS

Jak jsme vás již informovali, Fakulta humanitních studií UK dává svým studentům možnost zúčastnit se stáží či praxí, které jim mají pomoci seznámit se s institucemi, společnostmi a pracovišti, což jim může být nápomocné nejen při přípravě na jejich budoucí zaměstnání, ale také díky nim získají zkušenosti uplatnitelné při psaní diplomových či jiných prací. Na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK jsou pak tyto praxe nedílnou součástí magisterského studia.


Sídlo Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v Máchově ulici v Praze 2


Katedra řízení a supervize má připraveno několik předmětů, jejichž plnění je založeno právě na práci v konkrétní organizaci. Jedná se tak například o předměty Diagnostika organizace nebo Budování kapacity neziskové organizace, v rámci kterých se studenti podílejí na rozvoji pacientských organizací. Katedra sama je pak oslovována konkrétními organizacemi, které přicházejí s nabídkou stáží pro studenty. Mezi těmito organizacemi lze jmenovat například Nadační fond Avast nebo společnost Aperio.


Na konci roku 2015 provedla katedra rozsáhlé dotazníkové šetření mezi svými absolventy. Toto šetření ukázalo, že necelá polovina absolventů pracuje ve zdravotnictví, významná část pak v oblasti sociální, dále ve školství či státní správě. Nezanedbatelné procento absolventů má studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí. Ukázalo se také, že polovina absolventů studia na Katedře řízení a supervize působí na manažerských pozicích, z čehož téměř třetina na pozicích vrcholových manažerů.


Tyto skutečnosti společně s kladným hodnocením přípravy na praxi, které se katedře od absolventů dostalo, jasně dokazuje, že Katedra řízení a supervize je svým specializovaným vzděláváním, které studentům dává nejen praktické schopnosti a dovednosti řízení lidských zdrojů, ale také širší rozhled a orientaci v sociální problematice, je významnou a nedílnou součástí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Sára Wienerová

3. 03. 2017


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám