Ohlédnutí za setkáním absolventů na FHS

Ohlédnutí za setkáním absolventů na FHS

V sobotu 27. května proběhlo v sídle fakulty v Jinonicích historicky první absolventské setkání. Absolventi fakulty se tak mohli setkat se svými přáteli a pedagogy a podělit se s nimi o zkušenosti a zážitky, které nabyly po skončení studentských let.


Ohlédnutí za setkáním absolventů na FHS


Pro absolventy byl připraven zajímavý program, během kterého si mohli vyslechnout proslov děkanky Marie Pětové, ale i proslovy zakladatelů fakulty Jana Sokola a Zdeňka Pince. Všichni tři jmenovaní pak byli během celého odpoledne součástí družných hovorů s těmi, kteří se chtěli pochlubit nejen svými pracovními úspěchy. Jan Sokol a Zdeněk Pinc se pak v papírové podobě dokonce stali celebritami foto koutku.Absolventi se mohli také seznámit se spolkem Studenti FHS UK, prohlédnout si výstavů starých čísel časopisu Humr, podívat se na videa týkající se fakulty nebo si zakoupit jednu z publikací, které fakulta vydává. Pro všechny byl také připraven přípitek a občerstvení v prostoru bufetu, který se pro tuto příležitost změnil k nepoznání.Celá akce se vydařila a pro absolventy i samotné pořadatele byla příjemným důkazem toho, že budova fakulty v Jinonicích není jen neosobním vysokoškolským prostorem, ale je místem, které je otevřeno setkáním, navazování kontaktů a platformou pro diskuzi, stejně jako sama Fakulta humanitních studií UK.


Sára Wienerová

31. 5. 2017


Fotogalerie z absolventského setkání FHS 2017


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám