Stáže na Katedře genderových studií FHS UK

Stáže na Katedře genderových studií FHS UK

Jak jsme vás již informovali, Fakulta humanitních studií UK dává svým studentům možnost zúčastnit se stáží či praxí, které jim mají pomoci seznámit se s institucemi, společnostmi a pracovišti, což jim může být nápomocné nejen při přípravě na jejich budoucí zaměstnání, ale také díky nim získají zkušenosti uplatnitelné při psaní diplomových či jiných prací. Na Katedře genderových studií FHS UK jsou pak tyto praxe nedílnou součástí magisterského studia.


Na Katedře genderových studií se praxe realizují v rámci povinně volitelného kurzu Praxe v neziskových organizacích, kdy si studenti a studentky sami na základě svého výběru domluví stáž v libovolné neziskové organizaci, která je aktivní v oblasti prosazování genderové rovnosti. Takto domluvená stáž se po schválení vyučujícím uskutečňuje katedrou stanoveným počtem hodin, které jsou ovšem standardně studenty navyšovány, stejně jako samotná doba jejich působení v dané organizaci. Nedílnou součástí je samozřejmě následná reflexe stáže.


V rámci těchto praxí tak studenti a studentky Katedry genderových studií působí nejen v celém spektru neziskových organizací, ale také na Úřadu vlády ČR nebo v Národním kontaktním centru – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR. Všichni studenti tak v těchto organizacích přispívají k integraci genderově diferencovaných přístupů do základních společensko-politických a kulturních funkcí společnosti, rozvíjejí sociální spravedlnost, rovnost a v neposlední řadě i občanské právo na jinakost.  


Sára Wienerová

3. 5. 2017


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám