Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty - pokyny

Formuláře k tuzemským pracovním cestám (cestovní příkaz, formulář pro výpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty) naleznete zde. Před cestou je třeba vyplnit cestovní příkaz a nechat jej podepsat vedoucím pracoviště. Po návratu na příkaz doplníte údaje dle reality, připojíte doklady (jízdenky, faktury, účtenky, formulář pro výpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty), a odevzdáte do přihrádky "pracovní cesty" (Marek Matušík).


Sazby tuzemského stravného pro rok 2024

Zaměstnancům náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty ve výši:

• 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

• 212 Kč, trvá-li pracovní cesta více než 12 a nejdéle 18 hodin

• 333 Kč, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin.


Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

• 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

• 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta více než 12 a nejdéle 18 hodin

• 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin


Cesty soukromým vozidlem

  • Soukromé vozidlo lze využít k pracovní cestě pouze ve výjimečných případech a po dohodě s tajemníkem FHS UK.

  • K příslušnému vozidlu je třeba mít sjednáno havarijní pojištění.

  • Pracovníkovi pověřenému agendou pracovních cest je třeba doložit kopii velkého technického průkazu vozidla a platnou referenční zkoušku (školení pro řidiče).

  • Silniční daň se hradí z finančního zdroje příslušné pracovní cesty.


Náhrada jízdních výdajů

při použití soukromého vozidla


  • Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

  • Základní náhrada za 1 km jízdy pro rok 2024: 5,60Kč/km

  • Spotřeba pohonných hmot se stanoví z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.

  • Cena pohonné hmoty se prokazuje dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou.

    Pokud cenu nedoložíte, určí se výše náhrady na základě průměrné ceny příslušné pohonné hmoty stanovenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR platnou pro příslušný kalendářní rok.


Sazba základní náhrady pro osobní automobil je 5,60 Kč/km. Cenu pohonných hmot (tj. cenu v Kč za litr) prokažte dokladem o jejím nákupu u čerpací stanice. Pokud nemáte doklad o nákupu, stanoví se průměr ceny za 1 litr pohonných hmot (či 1 kWh) dle vyhlášky MPSV pro rok 2024 takto:


Průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2024

38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,

07,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.


Poslední změna: 9. leden 2024 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám