Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty - pokyny

Formuláře k tuzemským pracovním cestám (cestovní příkaz, formulář pro výpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty) naleznete zde. Před cestou je třeba vyplnit cestovní příkaz a nechat jej podepsat vedoucím pracoviště. Po návratu na příkaz doplníte údaje dle reality, připojíte doklady (jízdenky, faktury, účtenky, formulář pro býpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty), a odevzdáte do přihrádky "pracovní cesty" (Mgr. Irena Holanová).


Sazby tuzemského stravného

Pro odhad výše stravného můžete použít následující tabulku. Stravné přísluší zaměstnanci/kyni v závislosti na době trvání pracovní cesty. Při poskytnutí jídla během pracovní cesty, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec/kyně finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci/kyni stravné snížené za každé bezplatné jídlo následně:


Doba trvání cesty:

5-12 hodin: 129 Kč

více než 12 hodin a nejdéle 18 hodin: 196 Kč

více než 18 hodin: 307 Kč


Cesty soukromým vozidlem

  • Soukromé vozidlo lze využít k pracovní cestě pouze ve výjimečných případech a po dohodě s tajemníkem FHS UK.

  • K příslušnému vozidlu je třeba mít sjednáno havarijní pojištění.

  • Pracovníkovi pověřenému agendou pracovních cest je třeba doložit kopii velkého technického průkazu vozidla a platnou referenční zkoušku (školení pro řidiče).

  • Silniční daň se hradí z finančního zdroje příslušné pracovní cesty.


Náhrada jízdních výdajů

při použití soukromého vozidla


  • Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

  • Základní náhrada za 1 km jízdy pro rok 2023: 5,20Kč/km

  • Spotřeba pohonných hmot se stanoví z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.

  • Cena pohonné hmoty se prokazuje dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou.

    Pokud cenu nedoložíte, určí se výše náhrady na základě průměrné ceny příslušné pohonné hmoty stanovenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR platnou pro příslušný kalendářní rok.


Sazba základní náhrady pro osobní automobil je 5,20 Kč/km. Cenu pohonných hmot (tj. cenu v Kč za litr) prokažte dokladem o jejím nákupu u čerpací stanice. Pokud nemáte doklad o nákupu, stanoví se průměr ceny za 1 litr pohonných hmot (či 1 kWh) dle vyhlášky MPSV pro rok 2023 takto:


Průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty 

41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.


Poslední změna: 21. únor 2023 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám