Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty - pokyny

Formuláře k tuzemským pracovním cestám (cestovní příkaz, formulář pro výpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty) naleznete zde. Před cestou je třeba vyplnit cestovní příkaz a nechat jej podepsat vedoucím pracoviště. Po návratu na příkaz doplníte údaje dle reality, připojíte doklady (jízdenky, faktury, účtenky, formulář pro býpočet nákladů za spotřebované pohonné hmoty), a odevzdáte do přihrádky "pracovní cesty" (Mgr. Irena Holanová).


Sazby tuzemského stravného

Pro odhad výše stravného můžete použít následující tabulku. Stravné přísluší zaměstnanci/kyni v závislosti na době trvání pracovní cesty. Při poskytnutí jídla během pracovní cesty, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec/kyně finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci/kyni stravné snížené za každé bezplatné jídlo následně:


Doba trvání pracovní cesty

Plná sazba

Bezplatně poskytnuté 1 jídlo

Bezplatně poskytnutá 2 jídla

Bezplatně poskytnutá 3 jídla

5 – 12 hodin

97 Kč

29,10 Kč

0 Kč

0 Kč

více než 12 hodin a nejdéle 18 hodin

150 Kč

97,50 Kč

45Kč

0 Kč

více než 18 hodin

233 Kč

174,75 Kč

116,50 Kč

58,25 Kč


Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Sazba základní náhrady pro osobní automobil je 4,20 Kč/km. Cenu pohonných hmot (tj. cenu v Kč za litr) prokažte dokladem o jejím nákupu u čerpací stanice. Pokud nemáte doklad o nákupu, stanoví se průměr ceny za 1 litr pohonných hmot (či 1 kWh) dle vyhlášky MPSV pro rok 2020 takto:


Druh pohonné hmoty

Cena

Benzín automobilový BA 95 oktanů 1l

32,00 Kč

Benzín automobilový BA 98 oktanů 1l

36,00 Kč

Motorová nafta 1l

31,80 Kč

Elektřina 1 kWh

4,80

Poslední změna: 2. červen 2020 10:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám