• Média
  • Tiskové zprávy
  • Kniha věnovaná Hrabalově tvorbě ho charakterizuje jako autora v množném čísle

Kniha věnovaná Hrabalově tvorbě ho charakterizuje jako autora v množném čísle

Tisková zpráva, Praha, 22. března 2018


V nakladatelství HOST vyšla v březnu 2018 nová monografie Bohumil Hrabal – autor v množném čísle, kterou napsal docent Jakub Češka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Těžištěm publikace je detailní rozbor Hrabalových děl. Pozornost je zaměřena především na novelu Obsluhoval jsem anglického krále, Hlučná samota a ranou novelu Jarmilka, která bývá charakterizována jako „totálně realistická“ próza, ačkoli nese osobitou pečeť autorova uměleckého stylu. Analýzy a úvahy obsažené v knize tudíž Hrabala jaksi v druhém plánu zbavují nánosu nejrůznějších klišé, jakými jsou: pábitel, zapisovatel řeči, kronikář hospodských historek atp.


Jakub Češka se věnuje intepretaci prózy, klasické naratologii, českému strukturalismu a ruskému formalismu. Publikoval desítky studií a několik monografií. Nejvíce ceněnou je jeho detailní analýza tematické výstavby románů Milana Kundery (Království motivů, 2005). Dílu Bohumila Hrabala se systematicky věnuje téměř deset let. Za tu dobu publikoval u nás i v zahraničí několik studií a dílčích kapitol. Mimo jiné také stať Literatura z dosahu politické četby, v níž pojednává o vlivu redakčních tlaků (a tudíž také cenzury) na výslednou podobu Hrabalova spisovatelského gesta. Tématu lektorského řízení sedmdesátých let v nakladatelství Československý spisovatel se věnuje v závěrečné kapitole knihy. Kniha je výstupem ze tříletého grantu, první rozsáhlou studii o povaze Hrabalova spisovatelství publikoval Jakub Češka roku 2010.


Kniha věnovaná Hrabalově tvorbě ho charakterizuje jako autora v množném čísle (TZ)


Kniha nabízí nový pohled na Bohumila Hrabala jako na svébytného spisovatele, který bude podle Jakuba Češky „očištěn od nejrůznějších mýtů, které nejsou dílem pouze dobového tlaku, nýbrž i potřeby stylizovat se, u Hrabala také do podoby proletářského spisovatele. Především jsou ovšem plodem nejrůznějších myšlenkových zkratek, které ulpívají na povrchním dojmu z četby.“ Češkova analýza tudíž rozptyluje idylický a romantický opar, kterým jsou některá Hrabalova díla obestřena. Nečiní to však z nějaké záliby v ikonoklastii, nýbrž s cílem nabídnout opomíjenou pestrost a rozmanitost Hrabalovy tvorby.


Nejenom otevřenost Hrabalovy tvorby rozličným čtením a interpretacím, nýbrž také rozptýlená podoba jeho díla (variant jedné povídky z šedesátých let napočítali editoři sebraných spisů někdy i osm) jej umožňuje charakterizovat jako autora v množném čísle. Víceznačnost Hrabalova díla je zároveň zárukou, že není (a ani nebude, minimálně v dohledné době) interpretačně zcela ochočeno. Kniha Jakuba Češky je tudíž příslibem nově otevírané perspektivy netriviální četby Hrabalova díla.


Kontakt:

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň, M: +420 724 104 295, E: , www.fhs.cuni.cz

  • doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 12. listopad 2020 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám