Česká a československá národně-politická traumata v nové knize

Tisková zpráva, Praha, 23. dubna 2018


Kniha nesoucí název „Národy – města – lidé – traumata“, kterou vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy začátkem roku 2018, je jedním z výsledků společného projektu fakulty s Polskou akademií věd a již 12. svazkem edice Urbánní studia. Editorky knihy, Blanka Soukupová a Róża Godula-Węcławowicz, které se dlouhodobě věnují výzkumu národních a metropolitních identit, se tentokrát zaměřily na česká a československá národně-politická traumata.


Česká a československá národně-politická traumata v nové knize


„Metropole jsou pokládány v urbánní historii/etnologii za hlavní reprezentantky země. V praxi to znamená, že se všechny nejdůležitější události, pro národní společnost, případně pro stát, odehrávají právě na jejich půdě. Proto také např. trauma "mnichovských dní" bylo prožíváno zvláště intenzivně v české národní metropoli – Praze, konkrétně v jejím srdci na Václavském náměstí. Tady proběhla v září 1938 velká manifestace na obranu republiky, tady se občané masarykovského Československa dozvěděli z tlampačů o kapitulaci země. Některé ze vzpomínek na Mnichov jsou pak soustředěny sem, k soše sv. Václava, dodnes tradičnímu místu občanských shromáždění,“ uvádí Blanka Soukupová.


Rok 2018 je rokem, kdy si připomínáme několik traumatických historických mezníků v českých a československých dějinách: 30. září 1938 („Mnichov“), únorový převrat (25. února 1948) a počátek okupace Československa Sovětským svazem (21. srpna 1968). Těmto událostem a také traumatu spojeném s neurovnanými společensko-politickými podmínkami po osvobození Československa (jaro 1945) se věnuje nová publikace vydaná na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Dalšími tématy jsou traumata způsobená v souvislosti se změnami podoby města a krajiny a v důsledku řádění přírodních živlů. Tato témata jsou sledována na slovenském a polském materiálu.

Další informace o knize najdete zde.



Kontakt:

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, +420 724 104 295, E: , www.fhs.cuni.cz

  • Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 12. listopad 2020 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám