• Média
  • Tiskové zprávy
  • Odborná konference zkoumala rozvoji Prahy a měst střední Evropy v letech 1918–1938

Odborná konference zkoumala rozvoji Prahy a měst střední Evropy v letech 1918–1938

Tisková zpráva, Praha, 23. října 2018


Ve dnech 16. a 17. října 2018 se – na podnět rady hl. města Prahy v pražském Obecním domě – konala mezinárodní konference Praha v obnoveném státě – zemské metropole hlavními městy nových republik, která se věnovala rozvoji a vývoji Prahy a měst střední Evropy v období let 1918–1938 a byla uspořádaná na počest stého jubilea vzniku nezávislého Československa. K jejímu uspořádání spojily již tradičně síly Archiv hl. města Prahy, Fakulta humanitních studií UK, Historický ústav AV ČR a Filosofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.


Výchozí tezí konference, které se zúčastnila celá řada předních tuzemských i zahraničních historiků a dalších odborníků, byla skutečnost, že zhroucení středoevropských a východoevropských impérií po první světové válce vyvolalo v život řadu nových republik. Tradiční zemské metropole tak dostaly nové funkce, říšská hlavní města zažila proměnu v republikánská centra. „Praha v tomto kontextu získala mocný impuls pro svůj nový růst. Současně se ovšem musela vyrovnat s výzvami dobudování infrastruktury pro správu republiky i zázemí plnohodnotného politického a reprezentačního střediska nového státu,“ uvádí organizátor konference historik Jiří Pešek.


Foto: František Krátký, sbírka Scheufler (Vozovna na řetězovém mostě Františka I., kolem 1890)
Foto: František Krátký, sbírka Scheufler (Vozovna na řetězovém mostě Františka I., kolem 1890)


Konference tematizovala nejen komplikovaný, ale úspěšný zápas Prahy – od roku 1922 rozšířené Velké Prahy – s problémy poválečného hladu, bytové i finanční nouze, o jen něco více než desetiletí později pak s důsledky světové hospodářské krize, ale také a především ohromný – opět politickými střety i diskuzemi urbanistů provázený – rozvoj skokem rostoucího a modernizujícího se hlavního města republiky. Pochopit pražskou situaci a zvážit dosažené výsledky však je možné jen v – zajímavě prezentovaném – srovnání s proměnami českých regionálních center: Brna, Ostravy či Plzně. Plnou plasticitu pak tento obraz dostal díky mezinárodní kontextualizaci s vývojem ve Vídni, Budapešti, Krakově nebo Varšavě. Přínosem konference byly nejen objevné referáty, ale i střety koncepcí a živá mezinárodní diskuse.


Další informace o konferenci: https://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=16291&lang=cz


Podrobnější náhled do problematiky postavení Prahy po vzniku nové republiky, jejím politickém, kulturním a sociálním životě také získáte z rozhovoru s prof. Jiřím Peškem na webu FHS UK: https://fhs.cuni.cz/FHS-1999.html


Kontakt

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, M: +420 724 104 295 E: , www.fhs.cuni.cz


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 12. listopad 2020 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám