CŽV 40 – OPPDKŠ

Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy

Časová dotace: 44 hodin

Počet účastníků kurzu: 15

Začátek kurzu: 1. 10. 2019

Ukončení kurzu: 14. 2. 2020


Cílem kurzu je proškolit 15 specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení kurzu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (dále jen CDC) přímo na konkrétních školách. Splněním cíle dojde k naplnění potřeby posílit kapacitu a odbornost ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol.


Profil absolventa:

Absolvent kurzu by měl být schopen provést školu následujícím procesem a moderovat debatu o něm mezi klíčovými aktéry ve škole:

  • Seznámit vedení školy a pedagogický sbor s konceptem CDC způsobem, který je pro ně v jejich aktuální situaci srozumitelný a uchopitelný,

  • Vzbudit mezi pedagogy zájem o CDC a motivovat je k práci s tímto modelem a jeho aplikaci a přenosu do vlastní výuky i do života školy jako celku,

  • Zmapovat, co se již ve škole na poli CDC děje,

  • Na základě výsledků mapování navrhnout úpravy a zlepšení stávajících aktivit a opatření (např. v oblasti vyváženosti rozvíjených kompetencí z kompetenčního modelu CDC, reflexe, hodnocení atd.),

  • Dále identifikovat příležitosti pro rozvoj CDC ve škole – aktivity, metody a opatření (např. zavádění nových nástrojů rozvíjejících CDC),

  • Podpořit školu ve vypracování vlastního plánu efektivního rozvoje CDC (včetně podpůrných mechanismů pro realizaci plánu a budování potenciálních partnerství).


Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek

Mail: richard.davidek@fhs.cuni.cz
Poslední změna: 3. říjen 2019 14:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám