Konference „100 studentských (r)evolucí“

Tisková zpráva, Praha, 20. května 2019


Konference „100 studentských (r)evolucí“

Datum konání: pátek 24. 5. 2019 od 9:00

Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha


Organizátoři:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (www.usd.cas.cz)

Fakulta humanitních studií UK (www.fhs.cuni.cz)

Knihovna Václava Havla (www.vaclavhavel.cz)Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové revoluce. Zatímco „velké dějiny“ roku 1989 jsou již historiky víceméně zpracovány, porevoluční životy těch, kdo listopadové události rozpoutali, jsou známy jen zřídka. Právě oni stojí v centru orálně his-torického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech.

Co dnes dělají? Co si myslí o světě kolem sebe? A sehrála v tom nějakou roli osobní zkušenost ze sametové revoluce? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět (nejen) autoři připravované knihy Sto studentských (r)evolucí (Academia, listopad 2019), která navazuje na velmi úspěšnou knihu Sto studentských revolu-cí (Nakladatelství Lidové noviny 1999 a Karolinum 2019 – v tisku).

Konference je rozdělena do tří částí: teorie a metodologie výzkumu (9:00–10:30), same-tová revoluce jako symbolické centrum (10:45–12:15), moderovaná diskuse s účastníky studentské stávky z listopadu 1989 (13:30–15:30).


Kompletní program konference naleznete zde.

Přímý přenos z konference bude možné sledovat na webu České televize.


Kontakt pro média:

  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D., T: +420 257 286 359, E: , www.usd.cas.cz


Kontakt:

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, M: +420 724 104 295, E: , www.fhs.cuni.czFakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské spo-lečnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lé-kařskými vědami o člověku na UK. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v humanitních disciplínách a nabízí studium v bakalářském, navazujících magisterských a doktorských programech. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikova-ného výzkumu v těchto disciplínách.


Poslední změna: 12. listopad 2020 16:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám