Senioři zvládli situaci v době pandemie většinou velmi dobře

Tisková zpráva, 15. dubna 2020


Senioři zvládli situaci v době pandemie většinou velmi dobře


Skupina dobrovolníků ROUŠKY SENIORŮM od 15. března předala 20 tisíc roušek pro seniorské domovy a pečovatelské služby v Praze a okolí. Dnes 15. dubna aktivita končí. Organizátoři jsou přesvědčeni, že kromě velké vlny podpory veřejnosti, je v současnosti zjevný i zvýšený zájem společnosti o seniory a pečovatele.


Docentka Iva Holmerová, která na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen FHS UK) vede obor Studia dlouhověkosti a zároveň je ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8, sleduje situaci v metropoli a říká: „Starší lidé situaci v době pandemie zvládli většinou velmi dobře. Chovají se rozumně a ukázněně, protože nechtějí ohrozit okolí. Moc bych si přála, aby se ponaučila i odborná veřejnost a uvědomila si, proč je nutný specifický přístup ke starším lidem. Senioři jsou normální dospělí, ale mají přeci jen jiné potřeby než ostatní.“


Aktivitu ROUŠKY SENIORŮM iniciovala novinářka Judita Matyášová, která se na FHS věnuje problematice seniorů a v rámci doktorandské práce zde zkoumá mezigenerační vztahy. „Naše iniciativa ROUŠKY SENIORŮM 15. dubna 2020 končí svoji činnost, protože už nemůžeme pracovat v nonstop tempu jako doposud. Během uplynulých týdnů jsme zažili úžasnou podporu ze strany jednotlivců i firem. Kromě toho mě velice těší, jaký je nyní zájem veřejnosti o seniory a pečovatele. Donedávna se o ně veřejnost příliš nezajímala. Teď vnímám, že si široká veřejnost začala uvědomovat, jak je důležité komunikovat se seniory, kteří mají nyní minimální kontakt s vnějším světem. Posílají jim audio či video vzkazy nebo pro ně shání mobily, aby mohli volat rodině či přátelům,“ říká Matyášová.Pomoc díky mobilu

Při shánění materiální pomoci bylo zásadní zapojení široké veřejnosti. „Často se nás lidé ptali, jak mohou pomáhat, když neumí šít. Mnohdy stačí jedno telefonní číslo, protože možná znáte někoho, kdo může poradit, kde sehnat nedostatkové zboží jako jsou ochranné obleky. Takto jsme dostali tip na stavaře Jiřího Sutnara, který sehnal 16 ochranných obleků v Brně. Potřebovali jsme je co nejdříve dostat do Prahy, aby seniorské domovy otestovaly, zda jim tento typ obleků vyhovuje. Během pár hodin se díky dobrovolníkům dostaly obleky do Prahy a vzápětí jsme začali shánět stovky dalších pro seniorské domovy po celé Praze“ vzpomíná Matyášová a říká, že další důležitou pomocí bylo zapojení neziskové organizace Managment pro neziskovky. „Naše síla je v kontaktech a manažerských dovednostech. Během týdne se nám podařilo získat dezinfekční a ochranné prostředky pro 45 pražských zařízení pro seniory. Obrovský dík patří firmě ELAI, která je naším dlouhodobým partnerem a také Nadační fond pomoci Karla Janečka, na jehož platformě Znesnáze21 se podařilo vybrat peníze a pomůcky z nich zaplatit. Velmi nám pomohla firma SOPO Modletice a firma Atom Rat, když pro nás zakoupily první stovky metrů materiálů na roušky,“ říká Simona Bagarová, zakladatelka Managment pro neziskovky.


O oboru Studia dlouhověkosti FHS UK: Postgraduální studijní program Studia dlouhověkosti FHS UK reaguje na demografické změny a s tím spojené společenské výzvy a připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou, akademickou a expertní činnost a transfer poznatků do praxe.


Ilustrační fotografie: https://www.rouskyseniorum.cz/pro-media/

Video: https://www.facebook.com/watch/?v=506575456894198

Web dobrovolníků: www.rouskyseniorum.czKontakt:

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS, M: +420 724 104 295,

  • Judita Matyášová, Studia dlouhověkosti FHS UK, M: +420 724 905 379,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 12. listopad 2020 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám