• Média
  • Tiskové zprávy
  • Setkávání se s hudebníky z jiných kultur bořilo hranice v hlavách středoškoláků

Setkávání se s hudebníky z jiných kultur bořilo hranice v hlavách středoškoláků

Tisková zpráva, 24. srpna 2020


Setkávání se s hudebníky z jiných kultur bořilo hranice v hlavách středoškoláků


Sbližování se prostřednictvím hudby. To bylo hlavním cílem jedinečného projektu MŮŽEME HRÁT SPOLU, který skončil se závěrem školního roku. Během letních měsíců pak proběhlo vyhodnocení workshopů – je zjevné, že mezi středoškoláky zaznamenaly velký ohlas.


O co šlo? O projekt aplikované etnomuzikologie, který probíhal v letech 2018 – 2020 pod vedením Fakulty humanitních studií UK a Pedagogické fakulty UK za finanční podpory TA ČR. Hlavním cílem projektu je uskutečnění středoškolských workshopů s hudebníky z odlišných kultur žijících dlouhodobě v ČR se záměrem vzájemného sblížení se prostřednictvím hudby. Součástí projektu MŮŽEME HRÁT SPOLU, jsou i univerzitní workshopy s lektory z různých kultur.


Hlavní řešitelkou projektu je doc. PhDr. Zuzana Jurková, vedoucí stujního oboru

Antropologická studia FHS UK, která přínos workshopů pro studenty středních škol zhodnotila: „Fungovalo to lépe, než jsme čekali. Jako etnomuzikoložka jsem obezřetná k tvrzení, že hudba spojuje národy, případně lidi, protože je často naopak rozděluje. Když se ale zarámuje životním příběhem a pak se do jejího provozování původně „cizí“ lidi opřou, je to skvělý prostředek k boření hranic v našich hlavách. Opět se tak prokázalo, že hudba je – ve své participační podobě – vynikajícím sociálně-homogenizačním médiem, schopným pozitivně působit na současnou fragmentarizovanou společnost.“


Jak workshopy probíhaly?

Šlo o společné muzicírování studentů s hudebníky – tedy ne o zcela běžný formát středoškolského semináře. Během workshopu hudebník studentům přiblížil svůj životní příběh, který posléze propojil s písničkami, jež se s ním studenti učili zpívat a hrát. Velikou odezvu měli například tito hudebníci: Aida Mujačič z Bosny, Srb Boro Prelič, Řek Ioannis Kapnistis, romští muzikanti Jenda Dužda a rodina Fečových či Gambijec Papis Nyass. Přehled lektorů nejdete zde: https://etnomuzikologie.eu/vyzkum/hrajeme-spolu/


Můžeme hrát spolu


O etnomuzikologickém programu FHS UK:

FHS UK je jediná fakulta v ČR, která nabízí ucelený program na světových univerzitách běžně vyučovaného a populárního oboru etnomuzikologie / hudební antropologie. Studenti si od bakalářského stupně mohou vybrat z pestré nabídky semestrálních i blokových kurzů. V rámci nich je možné nejen nahlédnout do konkrétních „hudebních světů“, ale zejména se seznámit s klíčovými teoretickými koncepty i praktickými aspekty sběru dat prostřednictvím terénního výzkumu a metodami jejich analýzy a interpretace. Student tak získá základní náhled na teorii i praxi etnomuzikologie. Vedle jedno- a dvousemestrálních kurzů se pravidelně konají rovněž kurzy blokové, na jejichž výuce se podílejí významní zahraniční představitelé oboru. Více informací najdete zde: https://etnomuzikologie.eu/Kontakty

  • doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., vedoucí studijního oboru Antropologická studia FHS UK,

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons. Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.
Poslední změna: 12. listopad 2020 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám