Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách, nebo se nepodařilo písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem. 


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním oddělení (agenda Bc. a Mgr.) nebo na oddělení doktorských studií (agenda PhD.) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, v úředních hodinách daného oddělení a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.


ARCHIV VEŘEJNÝCH VYHLÁŠEKPoslední změna: 27. duben 2021 15:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám