Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách, nebo se nepodařilo písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem. 


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním oddělení (agenda Bc. a Mgr.) nebo na oddělení doktorských studií (agenda PhD.) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, v úředních hodinách daného oddělení a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.


 • Datum vyvěšení: 16. listopadu 2023

  Datum svěšení:

  číslo jednací

  jméno a příjmení

  agenda

  UKFHS/521311/2023

  Yeva Chaika

  Bc. a Mgr.


 • Datum vyvěšení: 24. listopadu 2023

  Datum svěšení:

  číslo jednací

  jméno a příjmení

  agenda

  UKFHS/521190/2023

  Lucie Janíková

  Bc. a Mgr.


 • Datum vyvěšení: 29. listopadu 2023

  Datum svěšení:

  číslo jednací

  jméno a příjmení

  agenda

  UKFHS/521189/2023

  Kateřina Hradečná

  Bc. a Mgr.


ARCHIV VEŘEJNÝCH VYHLÁŠEK


Poslední změna: 30. listopad 2023 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám