Co vypovídá hudba o jedinečnosti menšin

Tisková zpráva, 10. prosince 2020


Co vypovídá hudba o jedinečnosti menšin?


Výjimečná publikace MUSIC – MEMORY – MINORITIES: BETWEEN ARCHIVE AND ACTIVISM (Hudba – Paměť – Menšiny: mezi archívy a aktivismem), která se věnuje kolektivním vzpomínkám menšin, právě vychází. Publikaci, jejíž vznik podpořila Fakulta humanitních studií UK (FHS UK), vydává Nakladatelství Karolinum.


Editorky knihy Zuzana Jurková a Veronika Seidlová z etnomuzikologického programu FHS UK, vybraly šest velkých tematických celků od různých autorů. Kromě těchto vzrušujících konkrétních případů, vytváří celek textů pozoruhodný oblouk. Ten čtenářům umožňuje sledovat roli hudby v emancipačním procesu menšin.


V publikaci lze například najít:

- hudební vzpomínání rumunských romských muzikantů,

- majoritní hudební archivy a to, jak (ne)reprezentují menšiny,

- emancipační aktivitu brněnského Muzea romské kultury,

- jedince, kteří výrazně ovlivňují vzpomínání vlastních komunit i jejich obraz v majoritě: izraelské Araby, pražskou židovskou obec i pražské Romy, vzpomínající na holokaust.


Obraz z motivů minulosti

„Kolektivní vzpomínání není otiskem minulosti. Vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale je formovaný potřebami a zájmy přítomnosti, na jehož vzniku se podílejí různí aktéři,“ vysvětluje doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., a doplňuje: „A právě jim – tedy hudebníkům z různých menšin, jejich vzpomínkám a zkušenostem se publikace věnuje.“O editorkách knihy:


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., – je garantkou magisterského studijního programu Antropologická studia FHS UK a vedoucí etnomuzikologického programu FHS UK. Její specializací je romská hudba, historie české etnomuzikologie, a také urbánní etnomuzikologie.


Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D., – rovněž působí na etnomuzikologickém programu FHS UK. Je – mimo jiné – autorkou audiotextové publikace Zapomenutý hlas Jeruzalémské synagogy v Praze vydané Židovským muzeem v Praze a Fonogram archivem Rakouské akademie věd.


O etnomuzikologickém programu FHS UK: FHS UK je jediná fakulta v ČR, která nabízí ucelený program na světových univerzitách běžně vyučovaného a populárního oboru etnomuzikologie. Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky kurzů. V rámci nich je možné nejen nahlédnout do konkrétních „hudebních světů“, ale zejména se seznámit s klíčovými koncepty i praktickými aspekty sběru dat prostřednictvím terénního výzkumu a metodami jejich analýzy a interpretace. Student tak získá základní náhled na teorii i praxi etnomuzikologie. Více informací najdete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1301.html


Kontakty:

  • doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., vedoucí etnomuzikologického programu FHS UK,

  • Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D., etnomuzikologický program FHS UK,

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Studenti FHS UK, z.s., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 21. leden 2021 15:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám