Opatření tajemníka č. 2/2020

Název:

Stanovení limitu pokladní hotovosti

K provedení:

-

Účinnost:

8. prosince 2020


Stanovení limitu pokladní hotovosti

Čl. 1: Úvodní ustanovení

Limit pokladní hotovosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovuje maximální výši peněžní hotovosti. Pro valutovou pokladnu je stanoven samostatný limit pokladní hotovosti.


Čl. 2: Stanovení limitu pokladní hotovosti

  1. Maximální výši měsíčního limitu pokladní hotovosti na fakultě stanovuji ve výši 50 000,- Kč.

  2. Maximální výši měsíčního valutového limitu pokladní hotovosti na fakultě stanovuji ve výši ekvivalentu 30 000,- Kč.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. prosince 2020.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření tajemníka č. 1/2007.
V Praze dne 8. prosince 2020


Mgr. Karel Strnad

tajemník


Poslední změna: 14. leden 2021 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám