Jak lze propojit filosofické myšlení, katolickou víru a umění?

Tisková zpráva, 31. ledna 2021


Jak lze propojit filosofické myšlení, katolickou víru a umění?


Vychází publikace, která ojedinělým způsobem přibližuje intelektuální atmosféru v Československu koncem šedesátých let. Kniha ZDENĚK NEUBAUER, VÁCLAV BENDA: NEAPOLSKÉ LISTY přináší edici dopisů dvou předních intelektuálních osobností: Zdeňka Neubauera a Václava Bendy. Publikaci k vydání připravil Martin C. Putna z Fakulty humanitních studií UK. Fakulta podpořila vydání knihy v rámci projektu PROGRES. Publikace vychází v Nakladatelství Malvern.


Dopisy byly psány v letech 1967–1969, kdy Zdeněk Neubauer (1942–2016) pobýval na vědecké stáži v biochemické laboratoři v Neapoli. Tématem dopisů jsou politické události oněch let, především však zachycují intelektuální atmosféru doby, v níž oba myslitelé hledají svůj způsob propojení filosofického myšlení, katolické víry a umění. Diskutují proto o římskokatolické teologii po Druhém vatikánském koncilu, ale také o myšlení radikálního filosofa, „českého Nietzscheho“ Ladislava Klímy, o kterém Václav Benda (1946–1999) píše diplomovou práci, nebo o duchovních princpech ve výtvarném díle Josefa Šímy.


Jak odolat peklu?

„Kráčíme všichni po mystických cestách jsoucna a máme tentýž cíl. Není důvodu, proč bychom se na určitém úseku nespojili. Neboť pouze co odolává peklu, jest jsoucí. Nietzschovo přitakání tvůrčí, osvobozující ANO všemu jsoucímu platí tak pro nejzávažnější návrh. Realita jest totalitou, abstrakce jejím ochuzením,“ shrnuje dynamiku myšlení obou osobností autor a editor publikace Martin C. Putna.Kontexty životní dráhy

Edici dopisů doplňují jednak vysvětlivky, komentáře a překlady cizojazyčných pasáží, a také biografický rozhovor s Kamilou Bendovou, která byla manželkou Václava Bendy a sestrou Zdeňka Neubauera. V něm jsou vůbec poprvé vyloženy kontexty původu, výchovy a životní dráhy Zdeňka Neubauera až do doby vzniku těchto dopisů. Publikaci k vydání připravil, komentoval, doslov napsal a rozhovor Kamilou Bendovou vedl Martin C. Putna


O autorovi: prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. přednáší na FHS UK. Badatelsky se zabývá zejména vztahy mezi kulturou a náboženstvím. K jeho nejnovějším knihám patří první český překlad raných listů Marka Aurelia či komentovaný výbor z duchovních textů Karla Čapka Skoro modlitby. V době koronaviru zveřejňuje své fakultní přednášky na youtube kanále Volá Putna.


O FHS UK: Fakulta humanitních studií UK se odborně zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.


Kontakty

  • prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr.,

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Studenti FHS UK, z.s., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 29. leden 2021 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám