Vzniká v ČR ojedinělý studijní program – Teoreticko-výzkumná psychologie

Tisková zpráva, 26. března 2021


Zcela nový studijní magisterský program Teoreticko-výzkumná psychologie bude připravovat studenty na výkon profese psychologa všude tam, kde je využíván a vyžadován psychologický výzkum či kde je třeba v praxi výzkumně řešit živá a společensky závažná témata i problémy. Nově akreditovaný studijní program, který spouští Fakulta humanitních studií UK (FHS UK), se poprvé rozběhne v zimním semestru 2021/22 – tedy v říjnu letošního roku. Garantkou programu je proděkanka pro vědu a výzkum FHS UK doc. Gabriela Seidlová Málková.


Zatímco tradičně jsou absolventi studia psychologie připravováni pro výkon profese psychologa v klinickém nebo poradenském sektoru, u studijního oboru Teoreticko-výzkumná psychologie je tomu jinak. Oblasti působení psychologa totiž obor rozšiřuje do pracovních pozic i mimo takzvané vázané živnosti a systém dalšího neakademického, tedy především psychoterapeutického vzdělávání. Program tak následuje trend, který nastolily prestižní evropské univerzity. Pro studenty bude přínosné i intenzivní propojení programu s praxí ve výzkumu. Již od začátku studia budou moci formou výzkumných praxí spolupracovat například s Psychologickým ústavem AV ČR, Národním ústavem duševního zdraví ČR či Neziskovou organizací Dyscentrum.


Široké možnosti uplatnění

A kde tedy najdou absolventi studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie uplatnění? Absolvent oboru bude výzkumníkem s odborností v psychologii, který může vést nebo utvářet výzkumný tým v institucích, firmách a organizacích veřejného i soukromého sektoru. Absolventi tak budou moci pracovat i ve státní správě nebo v médiích – tedy všude tam, kde třeba je zadávat, administrovat nebo interpretovat výzkum a výzkumné aktivity z psychologie a příbuzných oborů. Najdou rovněž uplatnění i tam, kde se realizuje výzkum na zakázku. Specifickou oblastí uplatnění absolventů bude i akademická sféra. Kromě jiného by si absolventi měli osvojit i dovednosti, jak výzkum popularizovat a získávat na něj finance.


Nejen klinická praxe

„Psychologie je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších vysokoškolských oborů studia. Určitě otevírá studentům cestu k řadě inspirativních a společensky cenných profesí,“ říká doc. Gabriela Seidlová Málková a doplňuje: „Zároveň však psychologii silně svazuje představa široké i profesionální veřejnosti, podle které je psycholog jen ten, kdo vykonává klinickou nebo poradenskou praxi. Je na čase takové vnímání začít měnit a vysokoškolskou přípravu psychologů uchopit cíleně i tak, aby umožňovala širší využití poznatků a metod psychologického výzkumu ve společnosti. Právě proto je zde náš nový studijní obor Teoreticko-výzkumná psychologie.“Více informací o novém oboru najdete zde: https://www.studujfhs.com/tvp


doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. – se se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti v psycholingvistické perspektivě; srovnávacímu výzkumu v oblasti vývoje gramotnosti, významu fonologických schopností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, dále pak otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména fenoménu tzv. zprostředkovaného učení. Intenzivně se věnuje i otázkám implementace poznatků základního výzkumu do odborné praxe, nejvíce v oblasti tvorby diagnostických nástrojů a intervenčních programů pro rozvoj počátečního čtení a psaní.Kontakty

  • Gabriela Seidlová Málková, proděkanka pro vědu a výzkum FHS UK, E:

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: 724 104 295, E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 12. duben 2021 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám