Změny v přijímacím řízení v souvislosti s COVID-19

Na základě novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u níže uvedených navazujících magisterských studijních programů. Změna bude v platnosti pro celý letošní běh přijímacího řízení, tj. i pro případné doplňovací řízení.Jak se mění podmínky přijímacího řízení u vybraných programů:

Antropologická studia

1) zrušením přijímací zkoušky

2) doplněním jiné další podmínky přijetí: Do termínu 28. 5. 2021 uchazeč prostřednictvím webové přihlášky předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.


Historická sociologie

1) zrušením přijímací zkoušky

2) doplněním jiné další podmínky přijetí: Do termínu 28. 5. 2021 uchazeč prostřednictvím webové přihlášky předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.


Orální historie – soudobé dějiny

1) zrušením přijímací zkoušky

2) doplněním jiné další podmínky přijetí: Do termínu 28. 5. 2021 uchazeč prostřednictvím webové přihlášky předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.


Teoreticko-výzkumná psychologie

1) úpravou formy přijímací zkoušky: Ústní pohovor bude veden distančně, pomocí určeného on-line nástroje. Podklady (portfolio) musí uchazeči nahrát do termínu 28. 5. 2021 ve své webové přihlášce.


Poslední změna: 6. duben 2021 18:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám