Co ovlivňuje sociální podnikání ve střední Evropě?

Co ovlivňuje sociální podnikání ve střední Evropě?


Tisková zpráva, 26. dubna 2021


Jedinečná publikace Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice (Sociální podnikání ve Střední Evropě. Teorie, modely a praxe), která mapuje stav sociálního podnikání ve Střední Evropě, právě vychází. Zastoupení České republiky v knize prostřednictvím příspěvků Marie Dohnalové a Kateřiny Legnerové lze chápat jako význačný úspěch tuzemského sociologického výzkumu. Publikace vychází v rámci rozsáhlého mezinárodního projektu společnosti EMES. Její výstupy mají evropský i světový dopad. Knihu uvádí na trh nakladatelství Routledge.


Rozsáhlý mezinárodní projekt International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) probíhal v rozmezí let 2013 až 2017 a bylo do něj zapojeno více než padesát zemí světa.Výzkum českých vědkyň

Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, vyučující studijního programu Studia občanské společnosti FHS, v knize publikovaly dvě kapitoly, které vycházejí z jejich výzkumné práce. Jde o kapitoly: Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments (Sociální podnikání v České republice: historie a současný vývoj)a The Influence of Historical and Institutional Legacies on Present-day Social Enterprises in CEE Countries: Lessons from Poland, Hungary, the Czech Republic and Croatia (Vliv historického a institucionálního dědictví na současné sociální podnikání v zemích Střední a Východní Evropy: Zkušenosti z Polska, Maďarka, České republiky a Chorvatska). „Kapitoly shrnují historii a současný stav sociálního podnikání v České republice a v jiných postkomunistických zemích. Tradici solidarity, organizací vzájemné pomoci, nadací a družstev v těchto zemích přerušilo období socialismu. Po roce 1989 se tvoří základy pro vznik současných sociálních podniků,“ zdůrazňují autorky Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová.Nejde o definici, podstatné jsou souvislosti

Ústředním tématem mnoha publikací, které se tématu sociálního podnikání věnovaly v posledních dvou desetiletích, bylo hledání jeho širší definice. Přístup projektu ISCEM, jehož výzkum kniha odráží, je však odlišný. Ukazuje, že oblasti sociálního podnikání by prospělo, spíše než hledání obecné definice, zachycení fenoménu sociálního podnikání v jeho místních a národních souvislostech. Kniha může sloužit jako klíčový zdroj informací pro učitele, výzkumníky, studenty, odborníky ale i pro politiky a novináře, tedy všechny, kteří chtějí porozumět fenoménu sociálního podnikání v oblasti Střední Evropy.
O autorkách

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) založila magisterský a doktorský program zaměřený na občanský sektor a občanskou společnost. Je přední českou odbornicí na téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Vedla mnoho výzkumných projektů na toto téma, spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Vydala více než deset knih o sociální ekonomice a sociálním podnikání.

Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.,vyučuje na studijním programu Studia občanské společnosti FHS UK, zároveň působí na katedře personalistiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na výzkumu sociálních témat, jako je zaměstnávání konkrétních skupin zaměstnanců. Vydala knihy o řízení lidských zdrojů a o sociálním podnikání.


O programu Studia občanské společnosti FHS UK

Cílem studijního programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru. Program, který je jediný svého druhu v České republice, je oborově zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie či antropologie. Absolvent najde uplatnění v organizacích občanské společnosti, ale i v komerčním a veřejném sektoru v pozici výzkumníka, manažera nebo konzultanta se zaměřením na občanskou společnost, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii a společenskou odpovědnost.


Webové stránky studijního programu Studia občanské společnosti FHS UK: https://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-1.html


Kontakty:

  • Marie Dohnalová, Studia občanské společnosti FHS UK,

  • Kateřina Legnerová, Studia občanské společnosti FHS UK,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 29. duben 2021 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám