• Média
  • Tiskové zprávy
  • Expertky z FHS UK budou pomáhat Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v oblasti sociálního podnikání

Expertky z FHS UK budou pomáhat Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v oblasti sociálního podnikání

Expertky z FHS UK budou pomáhat Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v oblasti sociálního podnikání

Tisková zpráva, 26. května 2021


Expertky, které patří k nejpovolanějším v České republice, budou nově poskytovat poradenství sociálním podnikatelům přímo na MPSV ČR. Těmito odbornicemi jsou Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, které působí na programu Studia občanské společnosti FHS UK.


V rámci poradenské činnosti budou – prostřednictvím ministerstva – poskytovat přímou podporu současným i budoucím sociálním podnikatelům. Pomoc se bude týkat různých aspektů, mezi něž patří předávání zkušeností jak založit a vést sociální podnik v dané oblasti, ale i sdílení znalostí, které se týkají principů sociálního podniku, marketingových analýz, sociálního marketingu, personálního řízení či vedení lidí.


„Těší mne, že můžu předávat znalosti zahraničních přístupů a koncepcí a zkušenosti z výzkumu českých sociálních podniků, aby se téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání dále šířilo a vznikaly nové a nové sociální podniky,“ vysvětluje Marie Dohnalová. Kateřina Legnerová k tomu doplňuje: „Mám radost, že můžu pomáhat růstu sociálního podnikání u nás. Těší mě rozvoj v této oblasti a nadšení zakladatelů, zaměstnanců i dobrovolníků. Jsem ráda, že s nimi mohu sdílet své zkušenosti.“


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) založila magisterský a doktorský program zaměřený na občanský sektor a občanskou společnost. Je přední českou odbornicí na téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Vedla mnoho výzkumných projektů na toto téma, spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Vydala více než deset knih o sociální ekonomice a sociálním podnikání.


Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.

Vyučuje na studijním programu Studia občanské společnosti FHS UK, zároveň působí na katedře personalistiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na výzkumu sociálních témat, jako je zaměstnávání konkrétních skupin zaměstnanců.Vydala knihy o řízení lidských zdrojů a o sociálním podnikání.


O programu Studia občanské společnosti FHS UK

Cílem studijního programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru. Program, který je jediný svého druhu v České republice, je oborově zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie či antropologie. Absolvent najde uplatnění v organizacích občanské společnosti, ale i v komerčním a veřejném sektoru v pozici výzkumníka, manažera nebo konzultanta se zaměřením na občanskou společnost, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii a společenskou odpovědnost.

Webové stránky studijního programu: https://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-1.html


Kontakty:

  • Marie Dohnalová, Studia občanské společnosti FHS UK,

  • Kateřina Legnerová, Studia občanské společnosti FHS UK,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitovánoPoslední změna: 15. červen 2021 12:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám