FHS UK bude hostit DEN NA VOZÍKU - 11.11.

DEN NA VOZÍKU – 11. 11. 2021


dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník akce DEN NA VOZÍKU ve čtvrtek 11. 11. 2021. Akci spolupořádají Univerzita Karlova (UK) a Centrum Paraple (CP) a jejími patrony jsou rektor UK Tomáš Zima a ředitel CP David Lukeš. Podstatná část akce proběhne v nové budově Fakulty humanitních studií UK.


13:00 – 16:00 | vyzkoušejte si jízdu na vozíku pod dohledem instruktora nácviku soběstačnosti Centra Paraple

17:00 – 18:00 |diskusní fórum za účasti rektora Tomáše Zimy, prorektorky Mileny Králíčkové, ředitele Centra Paraple Davida Lukeše a zástupci UK POINTU, témata: služby Centra Paraple, spolupráce Univerzity Karlovy a Centra Paraple, služby UK POINTU

18:30 – 20:00 | závěrečný koncert: hudební vystoupení kapely Sto zvířat a zpěvačky Beaty Hlavenkové s trumpetistou Oskarem Törökem


Cílem této akce je, aby si (nejen) studenti vyzkoušeli pohybovat se v prostředí fakulty na vozíku, ale i zajistit finanční pomoc na podporu CP: pomocí prodeje společného symbolu. Po celý tento den bude totiž na všech 14 pražských fakultách UK probíhat prodej společného symbolu - brože, která byla navržena speciálně pro tento den.


Jde ale i o naplňování a konkrétní rozvoj spolupráce mezi UK a CP v souvislosti s nedávno podepsaným memorandem.


Na Fakultě humanitních studií i na Právnické fakultě a budou k dispozici čtyři vozíky a spolu s nimi i instruktoři nácviku soběstačnosti z CP, kteří budou koordinovat a pomáhat vybraným účastníkům z řad studentů UK.

Velmi si přejeme, aby akce měla i výrazný motivační smysl, proto byly vytvořeny úkoly pro ty, kteří si budou chtít osobně jízdu na vozíku vyzkoušet a sami budou moci vyhodnotit jejich náročnost. Každý účastník pak dostane symbolickou odměnu.Úkoly na Fakultě humanitních studií UK

• V knihovně si půjčte knihu

• Občerstvěte se v menze

• Vyzvedněte si potvrzení na studijním oddělení

Úkoly na Právnické fakultě UK

• V knihovně si půjčte knihu

• Vyzkoušejte si přístup na toaletu

• Vyzvedněte si potvrzení na studijním oddělení


PROGRAM

Fakulta humanitních studií UK (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8)

13:00 – 16:00 | vyzkoušejte si jízdu na vozíku pod dohledem instruktora nácviku soběstačnosti Centra Paraple

17:00 – 18:00 |diskusní fórum za účasti rektora Tomáše Zimy, prorektorky Mileny Králíčkové, ředitele Centra Paraple Davida Lukeše a zástupci UK POINTU, témata: služby Centra Paraple, spolupráce Univerzity Karlovy a Centra Paraple, služby UK POINTU

18:30 – 20:00 | závěrečný koncert: hudební vystoupení kapely Sto zvířat a zpěvačky Beaty Hlavenkové s trumpetistou Oskarem Törökem


Právnická fakulta UK (nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1)

9:00 - 12:00 | vyzkoušejte si jízdu na vozíku pod dohledem instruktora nácviku soběstačnosti Centra Paraple

9:15 | Poklepání kamene u příležitosti zahájení výstavby bezbariérového vstupu za účasti vedení Univerzity Karlovy, Právnické fakulty a Centra Paraple


Poznámka: AKCE PODLÉHÁ PŘÍPADNÝM ZMĚNÁM V ZÁVISLOSTI NA PANDEMICKÉ SITUACI.


Univerzita Karlova

Byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Centrum Paraple

Je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života. Služby jsou poskytovány klientům z celé České republiky starším patnácti let v pražském centru, v rámci tematických sportovních programů v různých lokalitách ČR a zahraničí, distanční formou, nebo během šetření při návštěvách v domácím prostředí. Komplex služeb je v Centru Paraple propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu.

Zkušení pracovníci se na každého člověka dívají jako na jedinečnou bytost s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem. Při partnerské spolupráci vychází z klientových individuálních potřeb a kladou důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporují v udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi a v začleňování do místní komunity.


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK) a je nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání. Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.Kontakty

  • Václav Hájek, Tiskový mluvčí UK, Odbor vnějších vztahů, Univerzita Karlova, tel: +420 224 491 248

  • Jarmila Vrzalová, PR a fundraising, Centrum Paraple, M: +420 774 980 918,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 2. listopad 2021 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám