Opatření proděkanů č. 1/2009

Název:

Podávání grantových projektů na UK FHS

K provedení:

-

Účinnost:

-

[zrušeno opatřením děkana č. 6/2022 s účinností od 1. dubna 2022]


Podávání grantových projektů na UK FHS

Opatření upravuje postup při podávání grantových projektů na Fakultě humanitních studií UK v Praze.          

Všechny projekty podávané zaměstnanci a studenty školy (ať už v roli hlavního řešitele, či spoluřešitele) v tuzemských či zahraničních grantových programech musí být evidovány na Oddělení pro vědu a výzkum a odevzdávány výhradně prostřednictvím tohoto oddělení (není-li individuálně dohodnuto jinak).

U pravidelných programů tuzemských grantových agentur (GAČR, GAUK, FRVŠ) vyhlašuje vždy Oddělení pro VaV fakultní termín odevzdání návrhů projektů. V ostatních případech (zvláště těch, kde je navíc vyžadován podpis rektora UK) je třeba projekt předložit na Oddělení pro VaV nejpozději 3 týdny před termínem finálního odevzdání příslušné instituci, případně se předem domluvit na individuálním postupu.
V Praze dne 8. 4. 2009


Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum UK FHS
Poslední změna: 18. květen 2022 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám