Opatření proděkanů č. 1/2009

Podávání grantových projektů na UK FHS

Opatření upravuje postup při podávání grantových projektů na Fakultě humanitních studií UK v Praze.          

Všechny projekty podávané zaměstnanci a studenty školy (ať už v roli hlavního řešitele, či spoluřešitele) v tuzemských či zahraničních grantových programech musí být evidovány na Oddělení pro vědu a výzkum a odevzdávány výhradně prostřednictvím tohoto oddělení (není-li individuálně dohodnuto jinak).

U pravidelných programů tuzemských grantových agentur (GAČR, GAUK, FRVŠ) vyhlašuje vždy Oddělení pro VaV fakultní termín odevzdání návrhů projektů. V ostatních případech (zvláště těch, kde je navíc vyžadován podpis rektora UK) je třeba projekt předložit na Oddělení pro VaV nejpozději 3 týdny před termínem finálního odevzdání příslušné instituci, případně se předem domluvit na individuálním postupu.

V Praze dne 8. 4. 2009


Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám