Romské, neromské i jinak smíšené skupiny. Jak s nimi pracovat?

Romské, neromské i jinak smíšené skupiny. Jak s nimi pracovat?

Tisková zpráva - 10. května 2022


Padesátka účastníků několika smíšených romsko-neromských skupin si klade v unikátní knižní novince otázku, jak pracovat se smíšenými skupinami. Publikace Meziprostory, která nabízí rozhovory s elitami na obou stranách, právě vychází. Autorkou je Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a na publikaci se podíleli i studenti fakulty. Kniha vychází v Nakladatelství Karolinum.


Kromě rozhovorů, které nabízí, se kniha zabývá školami v blízkosti vyloučených lokalit, a také mapuje vznik smíšené skupiny v Ústí nad Labem, v které(ne)herci pracovali metodou divadla utlačovaných. Především pak publikace mapuje bariéry, jež komplikují vytváření meziprostorů mezi různými skupinami, a hledá strategie, které naopak pomáhají v hledání cest k sobě navzájem. Podstatnou roli pro pochopení těchto mechanismů, hraje v knize trojice termínů, která se jí prolíná: předsudek – stigma – status.


Co jsou meziprostory?

Autorka využívá tento termín pro označení pomyslného nebo reálného místa, ve kterém se lidé ze smíšených skupin setkávají. Opakovaně si totiž všímá toho, že i když je v takové skupině patrná výrazná ochota ke spolupráci i velká citlivost na jednotlivé příběhy, nejde vše hladce. A to především díky předchozím zkušenostem nerovnosti, které si účastníci přinášejí a jež ovlivňují obě strany. A tak, přestože se všichni snaží, je tento jejich zážitek při práci se skupinou přítomný. A je potřeba brát ho vážně.Hledání společných cest

Velký přínos knihy je také v tom, že formuluje principy, které ve smíšených skupinách pomáhají naplnit důvod, proč se lidé setkali, a také pomoci tomu, aby k sobě našli cestu snadněji. Tyto principy mohly vzniknout díky kombinaci výzkumných postupů, studia literatury a zamyšleními nad konkrétními situacemi padesáti účastníků výzkumů.


„Ve smíšených skupinách musíme brát vážně předchozí životní zkušenosti. I ty, které se nám zdánlivě „nehodí,“ nebo kterých se lekneme. Jako například, že se někde lidé v autobusech rozdělují na Romy a Neromy. Když s těmito i dalšími zážitky pracujeme pravdivě, otevírají se nám cesty k nečekaným setkáním, která mají potenciál překonat triádu stigma – status – předsudek,“ vysvětluje autorka publikace Dana Moree a doplňuje: „To, o co jde, je totiž setkání, ve kterém nám spolu může být dobře. V momentě, kdy do hry vstupuje tato triáda, to ale není samozřejmé a musíme tomu na úrovni skupinového procesu pomoci. Kniha Meziprostory je o mapování cest, které k takovým setkáním mohou vést.“


O autorce:

Mgr. Dana Moree, Dr., přednáší na Studijním programu – Studia občanské společnosti FHS UK.Ve své profesní dráze se zabývá tématy, jež se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. Věnuje se rovněž výzkumům, které se zaměřují na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Je autorkou řady publikací. Na FHS UK rovněž vede kurs Práce s marginalizovanými skupinami a divadlo utlačovaných.


O studijním programu Studia občanské společnosti FHS UK

Cílem programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR i v zahraničí. Studijní program je jediný nejen na UK, ale i v ČR. Program je zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie a antropologie. Více informací najdete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-2141.html


Kontakt:

  • Mgr. Dana Moree, FHS UK,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 18. květen 2022 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám