CŽV – Kariérové poradenství

Akademick rok: 2022/2023

Způsob výuky: prezenční

Forma výuky: jiná

Jazyk výuky: čeština

Délka kurzu: 4 semestry

Podávání přihlášek: 17. 4.– 1. 5. 2023


PODAT PŘIHLÁŠKU


Plánovaný začátek programu: letní semestr 2022/2023


Poplatek: 30.000Kč


Anotace:

Studium je určeno odborníkům a odbornicím z oblastí pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního vzdělávání.


Program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností spojených s aplikací pedagogiky a psychologie do kariérového poradenství a kariérového vzdělávání a je veden odborníky a odbornicemi z Centra kompetencí oceněnými Národní cenou kariérového poradenství. Smyslem programu je významně inovovat koncepci kariérového poradenství i kariérové vzdělávání v souladu s aktuálními mezinárodními trendy, a tedy uvést tento systém do praxe v českých podmínkách.


Detail kurzu:

Časově je program dimenzován na 250 hodin v rámci čtyř semestrů, jejichž součástí jsou mimo jiné dva sebezkušenostní víkendové pobyty. Studující si sami zajišťují a hradí ubytování během těchto dvou výjezdových akcí, stejně jako náklady na individuální praxi v kariérovém poradenství.


Během dvou let studia účastníci/ce sledují aspekty kariérového poradenství, přičemž doklady o své práci ukládají do portfolia kariérového poradce, jež předkládají při závěrečné kvalifikační zkoušce kariérového poradce dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací MŠMT – autorizovanou osobou je Centrum kompetencí.


Podrobné požadavky a informace o jednotlivých kurzech obdrží studující po přijetí do programu CŽV.


Počet přijatých účastníků/nic je omezen na nejvýše 30 osob.


Upřesnění poplatku: Každoroční poplatek 15.000,00 Kč je splatný vždy před zahájením ročníku výuky převodem na účet fakulty. V ceně je zahrnut poplatek za výuku, učební materiály, posouzení portfolia a závěrečná zkouška dle Národní soustavy kvalifikací. Cena naopak nezahrnuje náklady na cestovné účastníků/nic, jejich stravování a ubytování během dvou sebezkušenostních víkendových pobytů.


Studijní plán

 • Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti

  (PhDr. Petra Drahoňovská; 12h)

 • Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací

  (PhDr. Petra Drahoňovská; 12h)

 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

  (PhDr. Nora Jakobová; 66h)

 • Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

  (Mgr. Dorota Madziová; 46h)

 • Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění (doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.; 30h)

 • Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry

  (doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.; 12h)

 • Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství legislativního ukotvení (Mgr. Silvie Pýchová, Ph.D.; 39h)

 • Profesní rozvoj kariérového poradce

  (Bc. Lenka Němcová; 32h)


Podmínky přijetí:

 • Absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole humanitního zaměření.

 • Minimálně 2 roky praxe ve vzdělávání, poradenství nebo v sociálních službách.


Kontakt:

Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Kontaktní osoba: Bc. Dominik Kuna

Email:


Poslední změna: 18. srpen 2023 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám