• Média
  • Tiskové zprávy
  • Vychází první komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery

Vychází první komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery

Vychází první komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery


Tisková zpráva, Praha, 13. prosince 2022


Za tlustou čáru, kterou si vymezil sám Milan Kundera, jde nová jedinečná publikace. Tou je kniha Za poetikou Milana Kundery, autora Jakuba Češky. Publikace je výjimečná mimo jiné tím, že jde o první komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery. Dílo vychází v nakladatelství HOST. Monografie je grantovým výstupem (GA ČR), jehož nositelem byla Fakulta humanitních studií UK, která se na vydání knihy též finančně podílela.


Publikace Za poetikou Milana Kundery, má podtitul Od básnických počátků k poslednímu románu Slavnost bezvýznamnosti. Podstatně se odlišuje od dosud vydaných monografií, které se Kunderovi věnují. Mimo jiné tím, že klade důraz i na Kunderovu ranou tvorbu, bez níž nelze důsledně porozumět jeho tvorbě vrcholné. Při interpretaci díla Milana Kundery totiž bývá zvykem omezovat se pouze na románovou a zralou esejistickou tvorbu. Toto omezení vychází také z Kunderova vlastního pojetí díla, v němž dělá za ranou tvorbou, zejména básnickou a esejistickou, tlustou čáru. Autor publikace – Jakub Češka oproti tomu klade důraz též na Kunderova raná díla, bez nichž nelze důsledně porozumět jeho vrcholné tvorbě.


Nový a nečekaný obraz Kundery

Monografie systematicky mapuje užité umělecké prostředky, jejich autorskou konceptualizaci či vývoj. Ve hře Majitelé klíčů Češka rozkrývá specifický typ snového jednání, které je pro celou Kunderovu tvorbu zásadní. Detailně analyzuje básně ze sbírky Monology, které představují imaginativní těžiště, střed, a snad i srdce autorské poetiky. Pokud přiložíme obraz raného Kunderova díla na obraz jeho zralé tvorby, rozezní se pro nás nově, plně a nečekaně.

O autorovi

Doc. Jakub Češka je Garantem studijního programu Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK. Věnuje se interpretaci prózy (např. Milana Kundery, Bohumila Hrabala či Karla Čapka) a literární teorii, v níž hledá a nachází osobitá východiska. Publikoval desítky studií a několik monografií: mimo jiné analýzu díla Milana Kundery (Království motivů, 2005) či interpretaci jedné z ikon francouzské naratologie Rolanda Barthese (Zotročený mýtus: Roland Barthes, 2010). Vydal analýzu klíčových děl Bohumila Hrabala (Bohumil Hrabal — autor v množném čísle).

O studijním oboru Elektronická kultura a sémiotika FHS UK (EKS)

Zaměření pracoviště vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti – fenoménům současnosti totiž nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. Tím se zároveň program liší od podobných magisterských programů. Studijní program je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení, který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace, na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení.


  • Jakub Češka, Garant studijního programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK, E:

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: 724 104 295, E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 15. prosinec 2022 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám