2023

Ve dnech 5. a 6. června 2023 s podporou FHS UK proběhla v Lipnici nad Sázavou konference Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických perspektivách. Organizátory konference byli Jaroslav Novotný a František A. Podhajský.Součástí zahájení konference byla zdravice Richarda Haška, vnuka spisovatele Jaroslava Haška. První den konference moderoval Josef Fulka, druhým dnem provázel Jakub Češka. Na konferenci kromě přednášejících z FHS UK Jaroslava Novotného, Jakuba Chavalky a Josefa Kružíka vystoupili badatelé jak z jiných českých univerzit a institutů, tak i ze zahraničí, jmenovitě Martin Dvořák (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Bohumil Fořt (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.), Erik Gilk (Univerzita Palackého v Olomouci), Aleš Merenus (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.), Benoit Meunier (překladatel, Francie), Václav L. Paris (City College of New York), František A. Podhajský (Malostranské gymnázium), Daniel Řehák (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.) a Petr Steiner (University of Pennsylvania). Z konference se musel omluvit Jomar Hønsi (soukromý badatel, Norsko), který však zůstal přítomen v odkazech řady přednášejících na jeho výzkum.


Konferenci uzavírala diskuse k perspektivám dalšího haškovského bádání, kterou od řečnického stolu vedli Jakub Češka, Václav L. Paris, František A. Podhajský a Petr Steiner.

Konference probíhala v prostorách Státního hradu Lipnice nad Sázavou, kde spisovatel Jaroslav Hašek kdysi také psal a příležitostně prováděl, resp. mystifikoval návštěvníky hradu. Součástí programu konference byla i exkurze do Památníku Jaroslava Haška, doprovozená přednáškou kastelána a znalce místní haškovské tradice Marka Hanzlíka, a návštěva hrobu spisovatele.


Foto: Tomáš Kunca


Poslední změna: 20. září 2023 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám