Opatření tajemníka č. 2/2023

Název:

Účtování nákladů za provoz internetových stránek na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. březen 2023


Účtování nákladů za provoz internetových stránek na Fakultě humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanovují pravidla pro účtování nákladů za internetové stránky provozované v souvislosti s pedagogickou, vědeckou nebo administrativní činností fakulty.


Čl. 2: Pravidla účtování nákladů za provoz internetových stránek

Pokud částka za provoz internetových stránek ročně nepřesáhne 2 000 Kč, účtuje se v plné výši do nákladů toho roku, ve kterém byla zaplacena.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2023.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje směrnice tajemníka č. 1/2017.
V Praze dne 1. března 2023


Mgr. Karel Strnad

tajemník


Poslední změna: 25. duben 2023 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám