Proč joker v divadle utlačovaných nežertuje?

PROČ JOKER V DIVADLE UTLAČOVANÝCH NEŽERTUJE?


Tisková zpráva, 28. června 2023


Vychází jedinečná publikace z pohledu průvodce divadla utlačovaných


Co je divadlo utlačovaných? Jaká je jeho metoda? Jak vzniká představení a kdo jsou jeho ne-herci a ne-diváci? Na tyto a další otázky hledá odpovědi výjimečná publikace Mezi jevištěm a hledištěm – Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera. Autorkami publikace jsou Dana Moree a Líza Urbanová. Publikaci vydalo nakladatelství Karolinum ve spolupráci s FHS UK. Kniha vyšla v rámci projektu „Divadlo utlačovaných – Empowerment pomocí kultury,“ podpořeného z Fondů EHP.


V publikaci odpovídají autorky na dané otázky nevšedním, ale zásadním pohledem jokera – tedy očima průvodce divadelních skupin a moderátora představení divadla utlačovaných. Jeho role spočívá jednak v práci se skupinou, která připravuje divadelní představení, a také v práci s diváky.Sdílení zkušeností

Podle zmíněného rozdělení je strukturována i kniha. Popis jednotlivých fází vzniku představení je proložený rozhovory s dalšími divadelníky a také konkrétními příklady z realizovaných představení. Ve druhé části knihy sdílí své zkušenosti šest jokerů, kteří aktivně metodu divadla utlačovaných používají.


A pro koho je publikace určená?

Pro čtenáře, které metoda divadla utlačovaných zajímá a zejména pro ty, kteří se s ní už v nějaké z uvedených rolí setkali a snaží se jí lépe porozumět. „Knihou jsme chtěli dát odpovědi na otázky, které se týkají toho, co je vlastně metoda v dnešní době zač, zda jde o metodu terapeutickou, jestli při jejím využívání nehrozí re-traumatizace a podobně,“ vysvětluje spoluautorka knihy Dana Moree a doplňuje: „dalším impulzem ke vzniku knihy byl plán otevřít výcvik pro takzvané jokery – tedy vedoucí divadelních skupin. A představit metodu pro ně a zároveň z jejich perspektivy. Původní texty o divadle utlačovaných totiž postavu jokera zmiňují, explicitně se jeho roli ale věnují na relativně malém prostoru.“


O spoluautorce

Mgr. Dana Moree, Dr., přednáší na Studijním programu – Studia občanské společnosti na FHS UK. Ve své profesní dráze se zabývá tématy, jež se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. Věnuje se rovněž výzkumům, které se zaměřují na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Je autorkou řady publikací. Divadlu utlačovaných se věnuje více než deset let a společně s Lízou Urbanovou vytvořila 25 představení s nejrůznějšími cílovými skupinami (více na www.dvenatreti.cz). Na FHS UK rovněž vede kurs Práce s marginalizovanými skupinami a divadlo utlačovaných.O divadle utlačovaných

Jde o metodu, která umožňuje pojmenovat a ukázat situace, jež často zůstávají skryté prostě proto, že se dějí lidem, kteří jsou ve společnosti méně vidět. Divadlo se pak stává jazykem, který nám umožňuje situace ‚pojmenovat‘ a společně také hledat možnosti, jak je změnit.Kontakty:

  • Dana Moree, Odborná garantka projektu Divadla utlačovaných-FHS UK, E:

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: 724 104 295, E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 30. červen 2023 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám