CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích

Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky/ce a jiné pracovníky/ce pomáhajících profesí v přímé péči, kteří splňují požadavky k přijetí podle kritérií svazu národních asociací supervize (ANSE), viz níže. Případné dotazy je možno zasílat na .

Cílem kurzu je podpořit během tří let zralé odborníky a odbornice v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.Akademický rok: 2023/2024

Způsob výuky: distanční

Forma výuky: jiná

Délka kurzu: 6 semestrů

Semestr začátku: zimní

Podávání přihlášek do: 7. 9. 2023


Poplatek: 36.000Kč


MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT PŘIHLÁŠKY


Detail kurzu:

Rozsah kurzu je 493 hod., z toho je 190 hod. cvičné supervizní praxe a peer supervize a 69 hod. samostudia (zpracování videí, samostudium k teoretickým poznatkům aj.). Účastník/ce si sám/a zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory/lektorkami kurzu. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky specializace v supervizi na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník/ce sám/a s podporou katedry.


Podrobnosti výuky obdrží přijatí uchazeči/čky.


Požadavky:

Požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:


1. Absolvent/ka vysoké školy (Mgr.) – členská škola ASVSP, příp. studium humanitního směru


2. Min. věk 30let


3. 5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány)


4. Absolvent/ka dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou)


5. Doloží absolvování vzdělávacích kursů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.


6. Doloží přijetí vlastní supervize v rozsahu 60hod. (týmové, skupinové, min.10hod. individuální)-doporučení supervizora ke kursu je vítáno


7. Zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých


8. Osobnostní předpoklady pro roli supervizora


9. Znalosti z odborné četby k supervizi (předloží seznam prostudované literatury k pohovoru)Počet přijatých účastníků/nic je omezen - skupina nepřesáhne 8 účastníků/nic.


Podmínky zakončení:

Účastník/ce průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kurzu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený/á, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kurzu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.


Celková cena kurzu za tři roky činí 36.000Kč. Poplatek 15.000Kč se platí před zahájením 1. roku výuky na účet fakulty.


Rozpočet:

1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5 hod. + režie = 7.500Kč za semestr, t.j. 15.000Kč.

Účastník/ce si hradí vlastní individuální supervizi v minimálním rozsahu 3 hod.v LS.


2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5 hod. + režie = 7.500Kč/semestr, t.j. 15.000Kč.

Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6 hod.


3.rok: Konzultace v rozsahu 5 hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát= 6.000Kč celkem. Účastník/ce si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6 hod.


Cena zahrnuje učební materiály, přímou výuku v rozsahu 234 hod., průběžné a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník/ce ve své praxi.Pro absolventy/ky magisterského programu Řízení a supervize, kteří/ré studovali/y řízení, platí při účasti v kurzu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali/y, a bude jim poskytnuta sleva 7.500Kč v prvních dvou semestrech – celková cena kurzu za tři roky pro ně bude činit pouze 28.500Kč.


Kontakt:

Garant: doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

Kontaktní osoba: Romana Pištěková

E-mail:

Telefon: 224 271 446


Vstoupit na web studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchPoslední změna: 11. leden 2024 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám