• Fakulta
  • Úřední deska
  • Doplňující informace o zpracování a ochraně osobních údajů získaných kamerovým systémem

Doplňující informace o zpracování a ochraně osobních údajů získaných kamerovým systémem

Fakulta humanitních studií tímto doplňuje informace o zpracování a ochraně osobních údajů získaných kamerovým systémem nad rámec obecných informací o zpracování a ochraně osobních údajů na UK zveřejněných na webových stránkách Univerzity Karlovy.


Z důvodu oprávněného zájmu FHS UK a zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku je v budově sídla FHS UK instalován kamerový systém monitorující dvoranu, chodbu, ochoz, vstupy do budovy a vnější obvod budovy. Osobní data získaná kamerovým systémem jsou zpracována elektronicky v nezbytném rozsahu.


Přístup k osobním údajům má jen správce budovy, zaměstnanci oddělení informačních technologií a ostraha objektu. Osobní údaje se nepředávají dalším subjektům; jen v případě ohrožení bezpečnosti osob nebo podezření z protiprávního jednání se osobní údaje předají Policii České republiky.


Osobní údaje jsou uchovány jen po nezbytně nutnou dobu a jsou automaticky smazány po třech týdnech.


Poslední změna: 19. září 2023 12:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám