Studentské spolčení: Studenti FHS UK


Věděli jste, že za organizací různých akcí na fakultě i mimo ni stojí náš spolek? Pivo hledající smysl, Vánoční večírek, FHS festival a čerstvě taktéž Humanitní revue, díky které se můžou naši kolegové kreativně rozvíjet. To, jaký bude náš studentský život na FHS máme ve svých rukou a možnosti jsou neomezené. Takže pokud máte v hlavě projekt a nevíte, jak jej realizovat, nebo se chcete účastnit našich již fungujících činností, přijďte mezi nás a staňte se naší součástí!


Náš studentský spolek je nejstarším a pravděpodobně i největším spolkem na fakultě. Nejvíce slávy zažil v předcovidové době, pomalu ale úspěšně se po covidovém období zotavuje a pokračuje ve svém úkolu pěstovat studentský život pořádáním akcí a sbližováním a stmelováním studentstva jak s fakultou samotnou, tak s ostatními mezi sebou.


Koláž: Spolek Studenti FHS UK


Samozřejmě spolek nemůže fungovat bez samotných studentů, takže moc rádi uvítáme nové členy a členky našeho spolku. Členství neznamená, že jste něčím zavázáni nebo že byste se museli podílet na organizaci samotných akcí, členem můžete být, aniž byste museli nutně být aktivní, i když je dobré se účastnit alespoň Valné hromady spolku, která bývá dvakrát za akademický rok, převážně na začátku semestru. Na ní se řeší vymýšlení a organizace akcí i přijímání nového členstva. Na Valné hromadě se člověk dozví vše, co potřebuje vědět o spolku a jeho fungování. Zároveň se tu - zpravidla na začátku zimního semestru - volí zástupci a zástupkyně spolku.


Výhodou členství je možnost lepší komunikace a spolupráce s fakultou, snadnější navrhování a prosazování nových nápadů na akce a v neposlední řadě je to dobrá zkušenost. Naše aktivity překračují hranice jednoho spolku, chceme, aby zaujaly celou akademickou obec (nejen) naší fakulty. Nabízíme i řadu studentského merche, jako jsou plátěné tašky a vaky, sešity, placky, a nově po delší pauze i tištěný studentský časopis HUMR (Humanitní revue), který je teď k dispozici i v digitální podobně na svém webu.


Součástí našeho spolku je i Filmový klub FHS UK, který pořádá promítání filmů doplněné o přednášky na dané téma. Přednášející jsou často vyučující či studující z naší fakulty i mimo, ale někdy projekci uvede jiný odborník nebo přímo někdo ze štábu prezentovaného snímku. Filmový klub ukazuje, že akce našeho spolku bývají různého druhu. Máme za sebou pořádání koncertů i první FHS Fest Všemi smysly aneb Buď rád, že vnímáš, která se skládala z hudebních vystoupení studentů a studentek, vernisáže výtvarné a jiné umělecké tvorby našich studentů a studentek či autorského čtení.


Mezi naše pravidelné akce patří dosti oblíbené Pivo hledající smysl (PHS), v jehož rámci se každý měsíc scházíme ve vybraném podniku. Jeho cílem je setkávání studentů a studentek mimo školní prostředí. Vítaná je samozřejmě i pedagogická část akademické obce, ale účast té studentské převažuje. Bez ohledu na název je PHS pro všechny. Nemusíte se seznamovat prostřednictvím piva a jiných alkoholických či nealkoholických nápojů, jde především o to lépe se poznat mezi sebou.


Letos se nám podruhé podařilo úspěšně zorganizovat Vánoční večírek FHS na fakultě, jejíž prostor k tomu vybízí. Stalo se tak po delší prodlevě způsobené covidem. Na naše staré akce ještě z předpandemického období se můžete mrknout na našem webu či našich sociálních sítích. Už teď plánujeme další (staro)nové akce, na které se v budoucnu můžete těšit.


Nechte se překvapit!


FB: StudentiFHS

IG: studentifhsuk

https://studenti.fhs.cuni.cz/

https://www.humr-space.cz/

FB: ihumr

IG: humr.space


Seriál Studentské spolčení představuje spolky aktivní na Fakultě humanitních studií. Publikuje (s nikterak zásadní redakcí) texty i fotografie spolků zaslané v rámci výzvy, kterou zástupcům jednotlivých spolků poslalo Oddělení vnějších vztahů.


Poslední změna: 6. březen 2024 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám