• Fakulta
  • Fotogalerie
  • 2024
  • „Zkušenost byla rozhodně formativní.“ Terénní antropologická praxe FHS 2024

„Zkušenost byla rozhodně formativní.“ Terénní antropologická praxe FHS 2024

Letos opět proběhl kurz Terénní antropologické praxe, který je realizován v rámci bakalářského Studia humanitní vzdělanosti. Jeho poslední část – terénní výzkum – se již po třinácté uskutečnil v obci na jižním Slovensku.Po celý letní semestr probíhala výuka metodologie antropologického výzkumu, představeny byly teorie spojené s rurálním a postrurálním prostorem, studentstvo hledalo originální témata a vypracovávalo výzkumné projekty. Tříčlenné řešitelské týmy se věnovaly časoprostorovým rytmům v obci, mobilitě dětí, aktérství silnice, aktérství vody, trávě v krajině obce a krajině v okolí obce.


Samotný pobyt v terénu se uskutečnil v první polovině června (7. – 16. 6. 2024). Spolu s učiteli Hedvikou Novotnou, Martinem Heřmanským a Danou Bittnerovou vyjel 18členný tým studentstva. Intenzivních 10 dní prověřilo přípravu. Studenstvo si „naživo“ vyzkoušelo, co obnáší terénní výzkum, jak náročné je být otevřený neznámé sociální realitě, jak je těžké oslovit cizího člověka a jak důležité je reflektovat svoji pozici v terénu. Nejtěžší ovšem jako vždy bylo si efektivně rozvrhnout čas. Co dělat dříve? Zkoumat, tedy dozvídat se informace k tématu, vytvářet data, tedy zapisovat si terénní poznámky, nebo s kolegy debatovat, sdílet data a interpretovat je? Právě spolupráce mezi týmy bylo to, co všechny účastníky propojilo a vytvořilo dobrou atmosféru. Zkušenost byla rozhodně formativní. Pobyt v terénu by ale nebyl možný bez hostitelské obce, která nás jako vždy přijala s otevřenou náručí, vytvořila zázemí a sdílela s námi své životy, prostory a časy. Děkujeme! Děkujeme také naší fakultě, že kurz financovala. Kurz proběhl díky podpoře z projektu PPSŘ.


Dana Bittnerová

21. června 2024


Poslední změna: 21. červen 2024 14:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám