Vyhláška děkana č. 4/2010

Vyhlášení programů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

V návaznosti na čl. 23 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a na základě vyjádření Vědecké rady UK FHS ze dne 23. září 2010 tímto vyhlašuji studijní plány následujících studijních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK FHS:


  • bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní vzdělanosti

  • navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Elektronická kultura a sémiotika

  • navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Genderová studia

  • navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Historická sociologie

  • navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Orální historie – Soudobé dějiny

  • navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Obecná antropologie

  • navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Studia občanského sektoru

  • navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Sociální a kulturní ekologie

  • navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.


Kompletní přehledové studijní plány naleznete v příloze vyhlášky děkana č. 4/2010.

Příloha k vyhlášce děkana č. 4/2010 - Přehledové studijní plány

V Praze dne 5. října 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám