Opatření děkana č. 8/2011

Závazné užívání e-mailové adresy zaměstnanců UK FHS

1. Všichni zaměstnanci UK FHS jsou povinni užívat při vyřizování pracovní korespondence e-mailovou adresu ve tvaru jméno.přijmení@fhs.cuni.cz


2. Pokud zaměstnanec UK FHS užívá v pracovním styku e-mailovou adresu v jiném tvaru, je povinen zajistit si korespondenční styk přes adresu ve tvaru určeném zaměstnavatelem. 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2011.
V Praze dne 23. května 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám