Archiv OD

2010

Opatření děkana č. 16/2010 - účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2010


Opatření děkana č. 15/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 7/2011

Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS


Opatření děkana č. 14/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 5/2019

Postup při přidělování ISBN publikacím vydávaným na UK FHS


Opatření děkana č. 13/2010

Podmínky studia předmětů garantovaných Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty z jiných fakult


Opatření děkana č. 12/2010

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS


Opatření děkana č. 11/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 3/2012

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 10/2010 - opatření je změněno opatření děkana č. 4/2011 a zrušeno opatřením děkana č. 2/2012

Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2010/2011


Opatření děkana č. 9/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2012

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011


Opatření děkana č. 8/2010 - opatření je změněno opatřením děkana č. 3/2011 a zrušeno opatřením děkana č. 2/2012

Opatření děkana k organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti


Opatření děkana č. 7/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 12/2012

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu


Opatření děkana č. 6/2010 - účinnost opatření skončila

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 5/2010 - účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2010/2011


Opatření děkana č. 4/2010 - účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011


Opatření děkana č. 3/2010

Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů


Opatření děkana č. 2/2010 - účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 1/2010 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 6/2012

Organizace studia v doktorských studijních programech


2009

Opatření děkana č. 8/2009 - opatření je zrušeno Opatřením děkana č. 11/2010

Zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č. 7/2009 - účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009


Opatření děkana č. 6/2009 - opatření je změněno opatřením děkana č. 2/2011 a zrušeno opatřením děkana č. 3/2012

Psaní závěrečných prací v českém jazyce


Opatření děkana č. 5/2009 - účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2009/2010


Opatření děkana č. 4/2009 - účinnost opatření skončila

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze


Opatření děkana č. 3/2009 - účinnost opatření skončila

Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Opatření děkana č. 2/2009 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 4/2012

K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2009/2010


Opatření děkana č. 1/2009 - účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2009/10


2008

Opatření děkana č. 8/2008 - účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2008


Opatření děkana č. 7/2008 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 13/2011

Mimořádná odměna za zdařilé ukončení studia


Opatření děkana č. 6/2008 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2011

Vyplácení prospěchových stipendií


Opatření děkana č. 5/2008 - účinnost opatření skončila

Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti („první šance“)


Opatření děkana č. 4/2008 - účinnost opatření skončila

Harmonogram akademického roku 2008/09


Opatření děkana č. 3/2008 - účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2008/09


Opatření děkana č. 2/2008 - účinnost opatření skončila

Vyplácení prospěchových stipendií za ZS 2007 – bakalářské studium FHS UK


Opatření děkana č. 1/2008 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2013

Stanovení výše příspěvků poskytovaného zaměstnavatelem ze sociálního fondu


2007

Opatření děkana č. 4/2007 - účinnost opatření skončila

Čerpání dovolené


Opatření děkana č. 3/2007 - účinnost opatření skončila

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007


Opatření děkana č. 2/2007 - účinnost opatření skončila

Výše poplatků za studium v akademickém roce 2007/08


Opatření děkana č. 1/2007 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2011

Reorganizace státní bakalářské zkoušky


2006

Opatření děkana č. 4/2006 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 1/2013

Stanovení pravidel tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK


Opatření děkana č. 3/2006 - opatření je zrušeno opatřením děkana č. 14/2011

Prospěchová stipendia


Opatření děkana č. 2/2006 - účinnost opatření skončila

Čerpání dovolené


Opatření děkana č. 1/2006 - účinnost opatření skončila

Stanovení poplatků za studium


2005

Opatření děkana č. 2/2005

Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a ostatních lektorů


Opatření děkana č. 1/2005

Vybírání úhrad za služby od studentů


2004

Opatření děkana č. 1/2004

Plán finančních kontrol na FHS UK


2001

Opatření děkana č. 8/2001 opatření je zrušeno opatřením děkana č. 15/2011

Postup při poskytování informací na UK FHS podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám