Vyhláška děkana č. 4/2011

Vyhlášení studijních plánů studijních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK FHS

V návaznosti na čl. 23 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a na základě vyjádření Vědecké rady UK FHS ze dne 29. září 2011 tímto vyhlašuji studijní plány následujících studijních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK FHS


•  bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní vzdělanosti


•  navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Elektronická kultura a sémiotika


•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Genderová studia


•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Historická sociologie


•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Orální historie – Soudobé dějiny


•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Obecná antropologie


•  navazující magisterský studijní program Humanitní studia, obor Studia občanského sektoru


•  navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Sociální a kulturní ekologie


•  navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

•  navazující magisterský studijní program Filozofie, obor Německá a francouzská filosofie v Evropě (Eurofilozofie).


Kompletní přehledové studijní plány naleznete v příloze vyhlášky děkana č. 4/2011.
V Praze dne 7. října 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám